tiia-lofqvist-2

Tiia LÖFQVIST

Lehtori

Häme: Hämeenlinna

Työskentelen atk-opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa. Ennen opettajan uraani olin atk-alan yrittäjä, joten tunnen myös yrityselämän karikot hyvin.

Koulutukseltani olen tradenomi, lisäksi olen suorittanut täydentäviä opintoja korkeakoulussa ja yliopistossa. Työni ja oman opiskeluni myötä koulutus ja siihen liittyvät asiat ovat minulle todella tärkeitä. Uskon vahvasti elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tietoyhteiskunta asettaa koulutukselle uusia vaatimuksia, mutta myös mahdollisuuksia. Haluan olla kehittämässä oppilasta ja työelämää paremmin palvelevaa koulutusjärjestelmää.

Hallituksen toimesta tehdyt koulutuksen leikkaukset ja opiskelijoiden pakottaminen velkaantumaan jo hyvin nuorella iällä ovat mielestäni täysin järjen vastaisia toimia. Tarvitsemme tulevaisuudessa entistäkin enemmän osaavaa työvoimaa joka vastaa työelämän tarpeita.

Muita yhtä tärkeitä kehittämiskohteita ovat toimeentulo, sosiaaliturva ja verotus. Perustulolla ratkaistaisiin niin opiskeluajan, työelämän alkutaipaleen, yrittäjyyden, ruuhkavuosien kuin vanhuuspäivienkin taloudellisten tilanteiden aiheuttamia sudenkuoppia, kannustettaisiin työhön ja luotaisiin tasa-arvoa ihmisten välille. Nykyinen aktiivimalli on alun alkaenkin luonut keinotekoisen rankaisuun pohjautuvan syrjäytymisautomaatin, joka ei auta ihmisiä työllistymään. Hyvinvointiyhteiskuntaan ei myöskään kuulu ilmais- tai halpatyövoima. Palkka tulee olla työtehtävän mukainen. Vain siten voimme hillitä entisestään kasvavaa eriarvoisuutta, palkkaerojen kasvua ja syrjäytymistä.

Vammaisten ja sairaiden oikeudet ovat minulle erittäin läheisiä. Nykyinen vakuutuslääkärijärjestelmä pitää ajaa alas ja tilalle tuoda ihmisten oikeuksia aidosti puolustava puolueeton järjestelmä.

Sote-uudistus on tällä hetkellä menossa täysin väärään suuntaan, jossa yhdenvertaisuus kärsii entistä enemmän eikä hoidon laadulle ole mitään takeita. Vanhustenhuollon tila on tästä ikävänä esimerkkinä, millään muulla ei ole väliä, kuin yrityksen tuottamalla voitolla omistajilleen.

Erilaiset valvontamenetelmät, holhousyhteiskunta, jossa ihmisten asioista päätetään heidän puolestaan ja tahdosta riippumatta, tai yrittäjyyden rajoittaminen erilaisin byrokraattisin säädöksin, ei palvele kenenkään etuja. Ne heikentävät yksilönvapautta, yrittäjyyttä, vapaata kilpailua ja sitä kautta työllisyyttä.

Ihmisten tasa-arvon vuoksi uskonto ja valtio, sekä uskonto ja koulutus tulisi erottaa toisistaan.
Sukupuolen mukaan tapahtuva kategorioiminen on ihmisoikeuksien vastaista syrjintää.

Liikenne on liikkuvan elämäntapani myötä erittäin lähellä sydäntäni. Suomen tieverkosto rapistuu kiihtyvällä vauhdilla. Autoverojärjestelmä kaipaa pikaista uudistamista. En hyväksy mitään GPS paikannukseen perustuvaa tai muuta yksilönvapautta kuristavaa seurantajärjestelmää. Ammattiliikenteen byrokratia ja nykyinen ajokorttijärjestelmä kaipaavat pikaista uudistusta.

Ilmastonmuutos on tosiasia, johon pitää puuttua, mutta Suomen liikennettä ei voi lamauttaa ja ihmisiä pakottaa muuttamaan kasvukeskuksiin vain siksi, että liikenne tuo päästöjä. Ihmisillä pitää olla vapaus valita asuinpaikkansa ja liikkumisen vapaus pitää taata jatkossakin. Energiantuotanto pitää järjestää kestävillä uusiutuvaan energiaan pohjautuvilla ratkaisuilla.

Olen vahvasti sellaisessa käsityksessä, että nykyisessä vaalijärjestelmässä demokratia ei toteudu, sillä vain ne joilla on paljon rahaa pääsevät kansaa edustamaan. Meidän tavallisten tallaajien ääni ei näin ollen pääse kuuluville, todellinen kansanvalta ei toteudu. Nyt vaalien myötä siihen on mahdollista tehdä muutos! Äänestetään vanhat ja kalkkeutuneet valtaa pitävät ulos ja vaihdetaan heidät kokonaan uusiin päättäjiin! Vain niin voi syntyä muutosta.

Siksi tunnuslauseeni kuuluu: "Ei rahalla, vaan järjellä!"