Roni Kantola, Vantaa, Uusimaa

Roni Kantola

Ympäristöekologian opiskelija, Uudenmaan piiriyhdistyksen hallituksen jäsen

Uusimaa: Vantaa

Eduskuntavaaliehdokas

Olen Roni Kantola, 29-vuotias ympäristöekologian opiskelija.

Vaaliteemani ovat vapaasti ryhmiteltynä reiluus, saavutettavuus ja älykäs kaupunki sekä järki ja kestävä kehitys.

Ympäristöekologiaa opiskelen Helsingin yliopistossa, mutta asun Vantaan Koivukylässä. Rakastan sen vehreää tiiviyttä; kyseessä on oikein hyvä kerrostalolähiö.

Yksinkertaistetusti sanottuna olen edistyksellinen. Vapaus ja kehitys yhdistettynä ihmisten ja luonnon hyvinvointiin ovat tärkeimpiä arvojani. Voisin sanoa olevani sosiaalilibertaarivihreä piraatti. Tietynlaisesta vasemmistolaisuudesta huolimatta kannatan parempaa kilpailuttamista ja taloudellisen toiminnan monipuolisempaa mahdollistamista, eikä vasemmisto–oikeisto-jaottelu oikein piraatteihin sovikaan. Tärkeintä on, että tavoitteet saavutetaan. Tehokkuus on tärkeää ja antaa tilaa pehmeämmille tavoitteille. Olen ekomodernisti.

Opintoni ovat hyvin monitieteiset. Kaupunkiakatemia on yksi sivuaineistani. Kaupunkisuunnittelu on lähellä sydäntäni, ja minulla on mooninainen ote. Tieteen ja ajattelun lisäksi olen puuhaillut monenlaisen taiteen parissa. Valmistuin ylioppilaaksi Helsingin kuvataidelukiosta vuonna 2006, harrastan kuvataidetta, kirjoittamista, musiikkia ja monenlaista suunnittelua.

Vantaan kaupunginvaltuustoon haluan monestakin syystä. Erityisesti haluaisin lisätä erityisesti paikkatietopohjaista vuorovaikutteisuutta, suorempaa demokratiaa ja moninaisempaa vaikuttamista lähiympäristöön. Tulevaisuus haltuun!

Olen ollut Piraattipuolueen kuntavaaliehdokkaana vuonna 2012, jolloin sain 180 ääntä, sekä eduskuntavaaliehdokkaana vuonna 2015, jolloin sain 500 ääntä – kummatkin hyviä saaliita. Olen ollut myös HYY:n vaaleissa ehdokkaana. Lisäksi olen toiminut Uudenmaan piraattien hallituksessa.

Teemani

Reiluus

Avoimuus ja läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus, yksityisyys, vapaus ja demokratia ovat Piraattipuolueen ydinarvoja. Jokaisessa kunnassa on parantamisen varaa. Ihmisillä tulee olla tietoa asioista ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Tulevan maakuntahallinnon tulisi vähentää haitallista kuntien välistä kilpailua. Erilaisia tapoja toimia ei tule lähtökohtaisesti estää, esimerkiksi ulkonäöltään vapaampi rakentaminen on tärkeää.

Saavutettavuus ja älykäs kaupunki

Osallistuminen ja uudet suoremman demokratian keinot

Osallistumisen yhteydessä puhutaan osallistamisesta, mutta usein kyseessä on lähinnä satunnaiset kansalaisten kuuntelut. Suorempaa demokratiaa tulee kuitenkin yrittää saada uudenlaisilla ja pysyvämmillä keinoilla. Jokaisella tulisi olla oikeus vaikuttaa lähiympäristöönsä. Ehdottaisin monipuolista joukkoistamiseen, paikkatietoon, tunnistautumiseen ja anonyymiyden yhdistämiseen perustuvaa alustaa, jota voi käyttää niin äänestyksiin, spontaaneihin tapahtumiin, tilojen ja resurssien joustavaan jakamiseen, ympäristön vioista ja ihanuuksista ilmoittamiseen, sekä monisuuntaisena työpörssinä. Yhteinen ja yksityisempikin tekeminen ja toimeliaisuus kuuluu kaikille!

Paikkaan liittyvä saavutettavuus

Julkista liikennettä tulisi kehittää ja sen olisi hyvä olla maksutonta. Vantaata tulee kehittää monikeskuksisena. Yhdyskuntarakenteen hajautumista tulee estää. Tiivis ja korkeampi rakentaminen tulee toisaalta tehdä niin, että on helppo kävellä ja löytää paikasta toiseen. Täydennysrakentaminen voi olla rohkeaa ja pienissäkin spoteissa. Tiet halkovat liikaa alueita. Pysäköintipaikkoja voidaan ottaa parempaan käyttöön. Myös autonomisten kulkuneuvojen myötä autoja tarvitaan vähemmän. Uudenlaisia tapoja liikkua tulee edistää. Lähipalveluita on moninaistettava ja taattava.

Järki ja kestävä kehitys

Sosiaalinen kestävyys

Peruspalveluista ei saa säästää, ei koulunkäyntiavustajista, perhepalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, kokopäivähoito-oikeudesta. Toisaalta uusia menetelmiä ja joustavuutta on otettava käyttöön. Jos kilpailutetaan, se on tehtävä huolella ja hyvin kriteerein. Ihmisten hyvinvointi estää monia huonoja asioita tapahtumasta. Tiedon, oppimateriaalin ja kulttuurin tulee olla vapaasti saatavilla. Jokaista aluetta koskevan tehokkuuden kautta voidaan saavuttaa pehmeämpiä tavoitteita.

Taloudellinen kestävyys

Vantaalla on suuri velkataakka. Rahankäytössä tulee olla enemmän järkeä. Säästää voi lisäämällä energiatehokkuutta, vähentämällä byrokratiaa ja palkkioita. Asiat tulisi hoitaa lähtökohtaisesti markkinavoimin. Sähköistäminen, virtuaalisuus, avoimet tietojärjestelmät.

Ympäristöllinen kestävyys

Kaupunkimetsät, virkistykselliset ja muut arvokkaat kohteet tulee säilyttää. Tähänkin voi auttaa tiivis rakentaminen. Ekotehokkuus ja eettisyys eläintenkin oikeuksien kannalta on huomioitava päätöksissä. Viherkatot ja uusiutuva energia käyttöön.

Kotisivuni
Vastaukseni HS:n ja IS:n vaalikoneisiin

Piraattipuolue - sanapilvi