pipsa-gron

Pipsa GRÖN

Helsingin piiriyhdistyksen hallituksen jäsen, toimistosihteeri, yo-merkonomi

Helsinki, Pitäjänmäki

Olen Pipsa Grön, yo-merkonomi ja työskentelen toimistosihteerinä julkisella sektorilla. Olen 64-vuotias yksin eläjä, kahden pojan äiti ja kahden lapsenlapsen mummo.

Piraattipolueen toiminta poliittisessa kentässä on lähinnä omia arvojani ja näkemyksiäni yhteiskunnallisesta kehityksestä. Minulle oleellisia asioita ovat yksilön vapaus ja ihmisten yhdenvertaisuus.

Vaaligalleria-haastattelu

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, ja seurannut kehitystä tiiviisti. Tähän ikään mennessä minulle on kertynyt omakohtaista kokemusta monista elämän aspekteista, jotka juuri nyt ovat suurennuslasin alla ja ’kärkihankkeina’ hallituksen ja eduskunnan työlistalla. Nyt menossa oleva kunta- ja maakuntauudistus ovat tekemässä Helsingistä, pääkaupunkiseudusta ja koko Suomesta uudella tavalla toimivan valtiorakenteen. Tämä pöhinä sisältää mahdollisuudet moniin hienoihin uudistuksiin joissa järkevällä, perustellulla tavalla voidaan vähentää ja yksinkertaistaa julkisen hallinnon rakenteita palvelemaan paremmin kansalaisten akuutteja tarpeita.

Työkokemukseni on kertynyt sekä yksityissektorilta että julkiselta puolelta valtion ja kunnan palveluksessa. Olen myös toiminut viisi vuotta yrittäjänä, kokenut 90-luvun alun laman johon yritystoimintani kaatui, 10-vuotisen velkajärjestelyn, sitä seuranneen työttömyyden. Jopa sosiaaliavun hakemisen vaikeuden, kunnes byrokratia myönsi minulle Työttömän Työnhakijan statuksen. Siitä suosta selvittyäni olen taas ollut parikymmentä vuotta tiiviisti työelämässä kiinni.

Alan lähestyä henkilökohtaista eläkeikääni, vielä vuoden verran toimin osa-aikaeläkeläisenä kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa toimistosihteerinä. Elämässäni on siis vaihe, jolloin tunnen voivani antaa tämän elämänkokemuksen pohjalta panokseni myös yhteisten asioiden hoitoon, eli kunnallispolitiikkaan.

Tietoyhteiskuntapuolueena Piraatit ovat raikkaasti kiinni nykypäivässä. He ymmärtävät realistisesti kansainvälistymisen vaikutukset pienelle Suomellemme ja sen hallinnon nykytilaan. Panostamme uuteen nopeasti kehittyvään teknologiaan ja yhteiskunnan epäkohtiin. Kuten edellinen puheenjohtajamme Tapani Karvinen totesi: ”Piraattipuolueen selkein vahvuus on osallistaa jäseniään päätöksentekoon. Tapamme toteuttaa avointa ja osallistavaa demokratiaa jo puolueen sisällä vahvistaa sanomaamme yhteiskunnan toimielinten suhteen.”

On tärkeää kehittää teknologian avulla päätöksentekoa kansalaisia osallistavaksi. Hallintoa on selkeytettävä, sen on muututtava avoimeksi, tasapuoliseksi ja riippumattomaksi. Byrokratian kielen on oltava selkeää ja yksiselitteistä, tiedonsaanti päätöksenteon vaiheista kansalaisille helppoa. Suomen valtavaksi paisunut lakikokoelma on siivottava ja suomennettava, pikkuasioiden sääntelyä on kiireesti purettava, on harkittava uudelleen EU:n ohjeistusten kansalliset noudattamistavat.

Politiikka on – sen lisäksi, että menettänyt kansalaisten luottamuksen ja ruma sana – yhteisten asioiden hoitamista. Joskus on kuitenkin tullut vahva epäilys, että kansalaiset on unohdettu, ja päätöksiä tehdään milloin minkäkin pakon ja uhkan tai talouselämän ehdoilla. Myöskin päättäjämme ovat usein niin sanottuja pitkän linjan poliitikkoja, joilla on tunnettuuden ja rahan voimalla lähes automaattinen pääsy eduskuntaan sekä kuntien johtopaikoille, edelleen päättämään. Se tarkoittaa, että he ovat ehkä vieraantuneet kansan todellisesta arkielämästä, ihmisten yhteisten asioiden hoidosta.

Minä siis haluan tuoda päätöksenteon lähelle heitä, joita päätökset koskevat. Haluan kysyä heiltä mielipiteitä, keskustella heidän tarpeistaan, kertoa heille tiedossani olevat faktat kulloisestakin kysymyksestä, ja pyytää heitä jopa äänestämään asioista tarpeen vaatiessa.

Meillä on menossa mammuttimainen sote-uudistus, johon uppoaa reilu puolet verovaroista. On suurtyöttömyys, teollisuuden rakennemuutos, kansantalouden tasapainottaminen, koulutuksen kehittäminen nykytarpeisiin soveltuvaksi, ja monta muuta kiireesti tehtävää parannusta. Se tosiseikka, että maakuntien ilmestyminen yhdeksi hallintokerrokseksi lisää virastovaltaisuutta, ei kuitenkaan saa johtaa siihen että kehityssuunnitelmia ja kansalaisten elämää koskevaa päätöksentekoa piilotetaan ’liikelaitosten kaltaisiin’ osakeyhtiöihin liikesalaisuuden verukkeella. Palveluiden yksityistämisen kanssa on oltava kieli keskellä suuta, varmistettava että hankintasopimukset ja kilpailutus tehdään perusteellisen harkinnan jälkeen asiantuntevasti.

Koska sote-ala on muun yhteiskunnan tapaan nopeasti digitalisoitumassa, etenkin tieto- ja informaatioteknologian käyttöön otossa voidaan tehdä tuhoisan kalliita virheitä, mikäli suunnitelmien alkuvaiheessa ei panosteta tarpeeksi asiantuntijuuteen ja oikeisiin toimintamalleihin. Sen vuoksi nyt on Piraattipuolueen aika astua mukaan päättäjien joukkoon!