hirppa_20160528_200x200

Mikko HIRVONEN

Tekn.yo. (Sähkötekniikka),
fil.yo. (Tietojenkäsittelytiede)

Helsinki

Kävelevä ajatushautomo

Elämäntapainsinööri,
jokapaikanhöylä,
melkein kuin MacGyver