Tampere-Morri-Maria_270x270

Maria RANTANEN

Pirkanmaan piiriyhdistyksen varapuheenjohtaja,
YTK, markkinointi- ja viestintäkoordinaattori

Pirkanmaa: Tampere

Hei, olen Maria, 31-vuotias viestinnästä, politiikasta ja ihmisoikeuksista kiinnostunut ihminen Tampereelta. Viimeistelen parhaillaan mediakulttuurin maisterinopintojani samalla, kun olen töissä viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä suomalaisessa IT-alan yrityksessä. Asun mieheni ja kahden ystäväni kanssa mukavassa kommuunissa, jossa tehdään ruokaa, liikutaan luonnossa, katsellaan sarjoja, pelaillaan tietokonepelejä ja välillä maalataan tauluja tai taivaanrantoja.

Olen pitkän linjan piraatti ja ollut mukana ensimmäistä kertaa vaaliehdokkaana vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Minua on aina Piraateissa vetänyt puoleensa asia- ja faktavetoisuus, kulttuurin ja ilmaisunvapaus, ymmärrys muuttuvasta maailmasta ja asioiden ajatteleminen sitä kautta uusilla tavoilla. Samalla Piraatit ovat vahvasti heikomman puolella ja kannattavat tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja jokaisen oikeutta olla sellainen ihminen kuin on. On myös kiehtovaa, miten näiden asioiden ympärille kerääntyy monenlaista väkeä yhteisen asian eteen, oikealta ja vasemmalta, vaikka myös erimielisyyksiä löytyy. Haluan olla auttamassa Piraatteja saavuttamaan edustuspaikkoja ja olemaan mukana tulevaisuuden politiikan luomisessa.

Kannatan vapaata kulttuuria, josta ihmiset saavat ammentaa ja rakentaa edellisen päälle. Kannatan tiedon vapautta, koska uskon, että ruokkimalla ihmisten tiedonhalua ihmiset pystyvät parhaiten hyödyntämään ihmiskunnan potentiaalia uuden keksimisessä.

Kannatan feminististä ajattelua, jossa näen, että sekä miehiin että naisiin että muunsukupuolisiin kohdistuu edelleen kohtuuttomia odotuksia, uskomuksia ja myös poliittisia toimia, jotka tulisi purkaa, sillä juuri missään asioissa sukupuolella ei tulisi olla mitään väliä. Vastustan pakollista asevelvollisuutta ja kannatan translain kokonaisuudistusta.

Sekä miehillä että naisille tulisi olla yhtäläinen mahdollisuus olla kotona lasten kanssa ja tästä aasinsiltana, varhaiskasvatuksen resursseihin ja laatuun tulisi yhteiskunnan panostaa, jotta vanhemmat voivat hyödyntää näitä palveluita ja lapset saavat parasta mahdollista opetusta. Koulutus ylipäätään on tärkeä asia, josta on nykyisen hallituksen toimesta leikattu jo absurdilla tavalla ihan liikaa.

Toivon ilmastopolitikan muuttuvan maailmassa järkevämmäksi, mutta samalla olen skeptinen siitä, onko suurilla teollisuuksilla riittävästi insentiiviä toteuttaa muutoksia vapaaehtoisesti. Ilmastollisista syistä kannatan varovaisesti ydinvoimaa, vaikka siihenkin liittyy riskejä ja uhkakuvia, jotka on syytä ottaa erittäin vakavasti. Tärkeää on myös huomioida globaali eriarvoisuus, sillä emme elä tyhjiössä. Eettisten tuotantoketjujen edistäminen ja hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen hyödyttäisi koko yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen myötä ihmisten tilanteet eri puolilla maailmaa tulevat rajusti muuttumaan, ja silloin olisi tärkeää, että meillä on yhteinen vastuu toisistamme ihmisinä, että pidämme toisistamme huolta, emmekä polje toisiamme maahan tai hyväksikäytä toisiamme.

Haluan kiinnittää niin ikään huomiota Suomessa vallitsevaan epäarvoisuuteen, joka näkyy mm. hoiva-, päihde- ja mielenterveyspalveluiden riittämättöminä resurseina ja tätä kautta ihmisten kärsimyksenä - kärsimyksenä, joka olisi vältettävissä, jos niin haluttaisiin. Vastentahtoisen kodittomuudenkaan ei tulisi sivistysvaltiossa olla edes mahdollista.