krista_mahlamaki

Krista MAHLAMÄKI

Opiskelija, myyjä

Helsinki

Poliittinen herääminen tapahtui itselläni hyvin myöhään, noin pari vuotta sitten aloittaessani ammattikorkeakouluopinnot. Aina kuitenkin olen ollut kiinnostunut yhteiskunnassamme tapahtuvista muutoksista, konkreettinen tekeminen oli vain jäänyt vähemmälle. Ensimmäiset askeleeni järjestötoiminnassa otin vuonna 2014 kun minut valittiin Helsingin IV opiskelijayhdistys ry:n varapuheenjohtajaksi ja siinä luottamustehtävässä ollaan jo toista vuotta.

Opiskelija-aktiivisuus johti siihen, että valtakunnantason vaikuttaminen alkoi kiinnostaa minua ja liityinkin Piraattipuolueeseen. Pian puolueeseen liittymisen jälkeen minut valittiin vuoden 2015 lopussa Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan METKAn hallitukseen, jossa toimin tällä hetkellä edunvalvonta-, koulutuspoliittisena- sekä kaupunkipoliittisena vastaavana. Kun annat politiikalle pikkusormen, niin se vie yleensä koko käden. Niin pääsi käymään tässäkin tapauksessa.

Yksilön vapaus, perus-, sekä oikeusturva, yhdenvertaisuus, yksityisyydensuoja, tasa-arvo ja ekologisuus ovat itselläni kantavia teemoja. Ihmisellä tulee olla hyvinkin laaja itsemääräämisoikeus, sananvapaus, oikeusturva, jonka turvin jokainen saa tasa-arvoisen kohtelun lain edessä. Henkilön tulee saada säilyttää yksityisyytensä sähköisessä mediassa kuten oikeassa elämässä. Jokaisella kansalaisella tulisi olla perusturva, joka takaa, etteivät he jää yhteiskunnan ulkopuolelle. Sosiaaliturvan tulee kannustaa ihmisiä hankkimaan lisätuloja ja pyrkimään eroon sosiaalituista, ei rangaista työnteosta luomalla tulo- ja kannustinloukkoja. Samalla jokaiselle kansalaiselle tulee taata mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Suomalainen yhteiskunta on kokenut viime vuosikymmeninä valtavia muutoksia. Olemme avoimempia ja väestössämme on montaa eri kansalaisuutta ja kulttuuria. Haluan olla edistämässä yhdenvertaista Suomea jossa kaikki ovat tasa-arvoisia etniseen taustaan, elämäntilanteeseen, kansallisuuteen, kieleen, ikään, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen sukupuoleen tai uskontoon katsomatta.