jarto-nieminen-500×5001

Jarto NIEMINEN

Automaatiotekniikan insinööriopiskelija (AMK)

Oulu / Oulu

Olen 32-vuotias Automaatiotekniikan insinööriopiskelija Oulusta. Politiikassa minulle on tärkeintä turhan sääntelyn purkaminen ja digitalisaation kehityksen huomiointi.

Ennen opintojani olen toiminut työelämässä taksinkuljettajana. Minulla on myös automaatioasentajan perustutkinto. Koen että robotisaatio ja digitalisaatio vaativat yhteiskunnalta lakiteknisiä muutoksia että järjestelmä toimii kaikkien ihmisten hyväksi. Samalla pyrin itse kehittämään omaa osaamistani näiden teknologioiden asiantuntijaksi yksityisellä sektorilla.

Talouspolitiikassa näkemykseni kumpuavat klassisesta liberalismista ja F. A. Hayekin ajatuksista. Yhteiskuntapoliittisesti olen kuitenkin arvoliberaali.

Minulle tärkeitä poliittisia agendoja ovat:

  • Perustulo
  • Ympäristöystävällinen energiapolitiikka, joka huomioi ydinvoimatekniikan ja uusiutuvien rinnakkain kehittämisen. Nämä tekniikat eivät ole toisensa poissulkevia.
  • Turhan sääntelyn ja verotaakan purku PK-yritysten toiminnan helpottamiseksi.
  • Teknologiaopetuksen lisääminen peruskoulussa.