Turku-Uotila_Janne

Janne UOTILA

Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen hallituksen jäsen, tuotantotyöntekijä

Varsinais-Suomi: Turku

Olen 34-vuotias kahden lapsen isä ja asun perheineni Turun ydinkeskustassa. Työskentelen rakennustuoteteollisuudessa ja olen opiskellut erikoisammattitutkinnon sekä kaksi ammattitutkintoa työn ohella.
Haluan kehittää Turun hallintoa avoimemmaksi ja osallistavammaksi.
Turun on satsattava opetukseen sekä koulutukseen, ja monipuolisista kirjastopalveluista on huolehdittava. Turun keskustan kehittämiseen on panostettava ja ydinkeskustasta tulee muodostaa kaupunkilaisille entistä viihtyisämpi oleskelu- ja ajanviettopaikka.

Henkilökohtainen vaaliohjelmani kuntavaaleissa 2017

Yhdessä tehty ja avoin Turku

 • Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset on oltava avoimia.
 • Turun kaupungin tulee tarjota asukkailleen entistä enemmän helppoja tapoja seurata ja osallistua päätöksentekoon.
 • Niiden yhtiöiden toiminnassa, joista kaupunki omistaa enemmistön on noudatettava lain vaatimuksia avoimempaa hallintoa.

Palveleva ja joustava Turku

 • Palvelutuotannossa on keskeistä palvelujen saavutettavuus ja joustavuus. Yksityistäminen, ulkoistaminen kilpailutuksen kautta sekä kokonaan julkisesti tuotettu palvelu ovat kaikki varteenotettavia vaihtoehtoja.
 • Turun kaupungin tulee tukea ja tarjota enemmän harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

Parhaan opetuksen ja vapaan tiedon Turku

 • Opetuksen laatuun on panostettava entistä enemmän varhaiskasvatuksesta alkaen ja henkilöresursseihin on satsattava.
  Peruskoulun luokkakokoja ei saa enää kasvattaa ja koulunkäyntiavustajien määrää on lisättävä, jotta luokissa olisi mahdollisimman usein myös toinen aikuinen opettajan lisäksi.
  Elinikäistä oppimista on tuettava ja mahdollistettava myös työssä käyville.
 • Turun kirjastoja tulee kehittää entistä enemmän vapaan tiedon lähteeksi ja niiden on tarjottava entistä runsaampi valikoima tietoa ja kulttuuria, joka on saatavilla myös sähköisissä muodoissa.

Viisaammin rakennettu ja puhtaampi Turku

 • Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne tulee asettaa ensisijaisiksi liikkumistavoiksi keskustassa. Ydinkeskustasta tulee muodostaa kaupunkilaisille viihtyisä oleskelu- ja ajanviettopaikka, eikä se saa toimia pelkästään läpikulkupaikkana. Tämän vuoksi henkilöautojen läpiajoliikennettä kaupungin ydinkeskustassa voidaan rajoittaa.
 • Henkilöautoille tarkoitettujen kaistojen määrää kaupungin keskustassa voidaan vähentää sekä kaistoja kaventaa.
 • Kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettuja reittejä ja alueita on lisättävä.
 • Ydinkeskustan liikennettä tulee kehittää seuraavassa
  tärkeysjärjestyksessä:

  1. kävely
  2. pyöräily
  3. joukkoliikenne
  4. huolto- ja jakeluliikenne
  5. henkilöautoliikenne
 • Keskustan, jokivarren ja puistojen viihtyisyydestä ja vehreydestä on pidettävä huolta. Viheralueita ja istutuksia on myös lisättävä entisestään.