OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Essi MIETTINEN

Sosionomi

Helsinki, Kallio

Olen toistamiseen ehdokkaana Piraattipuolueen riveissä. Veri vetää vaikuttamiseen ja olen viettänyt viimeiset vuodet vahvasti opiskelijapolitiikassa, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Olen toiminut opiskelijayhdistyksen hallituksessa sekä puheenjohtajana, valtakunnallisen opiskelijajärjestön hallituksessa, sekä opiskelijakunnan edustajistossa. Tällä hetkellä olen ammattijärjestöni liittovaltuustossa varajäsenenä sekä herättelen henkiin oman ammattikuntani verkostoa Facebookissa. Koen, että minulla on annettavaa niin puolueelle kuin Helsingille osaamisellani sosiaalialasta ja koulutuspolitiikasta. Olen valmistunut sosionomiksi 2016 ja etsin paikkaani murroksessa olevasta työelämästä ja tämän hetkinen tittelini on lukion kuraattori.

Kuntatason politiikassa tärkeimmät aihealueet itselleni ovat nuorisotyö, kaupunkikulttuuri sekä koulutus. Nämä kolme kulkevat myös kauniisti käsi kädessä, toisiaan tukien. Toivon siis tulevaisuudessakin asuvani sivistyneessä, hyvinvoivassa sekä kulttuurillisesti rikkaassa pääkaupungissa.

Sivistyneessä Helsingissä tarjotaan laadukasta ja saavutettavaa koulutusta. Ei riitä, että kaikille peruskoulunsa päättäneille taataan koulupaikka, vaan heitä täytyy tukea myös selviytymään opinnoista. On monia nuoria, joilla ei ole edellytyksiä selvitä opinnoista ilman tukea ja tämä tuki tulisi olla lähellä ja helposti saatavilla. Tarvitsemme siis tarpeeksi resursseja koulunkäyntiavustajiin niin perus- kuin toisen asteen koulutuksessa sekä opiskeluhuoltopalveluihin. Opiskeluhuoltopalveluissa tulisi tarkastella mahdollisuuksia tehdä niistä vielä saavutettavampia esim. hyödyntämällä teknologiaa. Minulle on tärkeää, että nuoret viihtyvät kouluissa ja siksi yhteisöllisyyden rakentamiseen koko kouluyhteisön voimin on panostettava. Monelle nuorelle mm. opiskelijakuntatoiminta on ensimmäinen askel vaikuttamiseen ja toiminnan tulisi olla koko kaupungin laajuudella tasalaatuista ja oikeasti opettavaa, mutta myös innostavaa.

Helsingin Nuorisoasiankeskus tekee arvokasta ja laadukasta työtä nuorten hyvinvoinnin eteen ja näin sen soisi olevan jatkossakin. Nuorisotyöllä on tärkeä rooli kansalaisten kasvattamisessa koulujen ohella. Erityisen kunnioitettava on RuutiBudjetti-toiminta, jossa nuoret pyritään osallistamaan alueensa nuorisotyön budjetin käytön suunnitteluun. Myös monipuolisten ja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen nuorille on ensiarvoisen tärkeää sen ennaltaehkäisevän terveydellisen ja sosiaalisen hyödyn vuoksi.

Helsingissä riittää tilaa kulttuurille, liikunnalle ja yhteisöllisyydelle. Kaupungilla tulisi olla toimiva ja helppokäyttöinen varausjärjestelmä vapaiden tilojen varaamiseen yhteisöille ja yhdistyksille. Kaupunkilaisten tulisi myös saada viettää aikaansa yhdessä epäkaupallisissa tiloissa.

Haluan Helsingin olevan meidän kaikkien yhteinen pääkaupunki, joka rakentuu yhteisvoimin, toisiamme tukien ja kannustaen!