Demokratiavaje ruokkii Unionin pelkoa

Eurooppalaisissa kansallisvaltioissa huomiotta jääneet ongelmat näkyvät myös Euroopan Unionissa. Piraatit vaativat toimivan demokratian edellytyksiä: päätöksenteon ja prosessien avoimuutta, kansalaisten osallistamista ja yksilönvapauksien kunnioittamista. Näitä tulee noudattaa aiempaa vahvemmin sekä EU:ssa että sen jäsenvaltioissa.

Korjaustoimia hankaloittaa EU:n syntipukin rooli. Unionia syyttävät kansallisvaltioissa päätettävistä epäsuosituista asioista EU-myönteisemmätkin puolueet. Etäiseksi koettua Brysseliä onkin helppo syyttää mitä mielikuvituksellisimmista asioista – kuten surullisen kuuluisan hallintarekisterin välttämättömyydestä.

Kaikista Euroopan Unionin puutteista huolimatta Suomi ja muut jäsenvaltiot tarvitsevat sitä vastapainoksi Kiinalle, Yhdysvalloille ja Venäjälle. EU:n tulisikin keskittyä erityisesti rajat ylittävää yhteistyötä vaativiin asioihin, kuten:

  • vapaan liikkuvuuden edistämiseen,
  • yhteisen ulkopolitiikan kysymyksiin,
  • globaalisti merkittävien ympäristö- ja terveysuhkien torjumiseen, sekä
  • jäsenvaltioidensa kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseen.

 

Miten Piraattipuolue kehittää unionia:

  • Käyttöön vahvempi eurooppalainen kansalaisaloite ja EU:n laajuiset suoran demokratian mallit
  • Komissiolle presidentti suoralla vaalilla
  • Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston asiakirjojen avoin saatavuus ennen kokousta ja kokousten sekä neuvotteluiden seurattavuus
  • EU:lle selkeästi rajattu rooli: tiedon, tavaran ja ihmisten vapaa liikkuus, yksilönvapauksien turvaaminen ja ulkopolitiikka
  • Lakialoiteoikeus myös EU-parlamentille
  • Lobbaajarekisteri vahvemmin käyttöön

 

Hallitus hyväksynyt kannanoton 19.6.2016