Piraattipuolue on tehnyt kantelun tekijänoikeuslakikäsittelystä

Lehdistötiedote
1.10.2014 klo 12.00
Vapaa julkaistavaksi heti

Piraattipuolue on tehnyt kantelun tekijänoikeuslakikäsittelystä

Piraattipuolue on tehnyt kantelun Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnasta (OKM). Kantelu koskee toimintatapaa, jolla tekijänoikeuslakimuutosta on kohdeltu. Piraattipuolue katsoo, ettei lain valmisteluprosessi vastaa hyvän hallinnon periaatteita eikä täytä julkisuuslain asettamia vaatimuksia. Samansuuntaisen kantelun ovat tehneet myös Avoin ministeriö ja kansalaisten digitaalisia oikeuksia puolustava Effi ry.

Lehtitietojen mukaan EU-komissio on antanut Suomen valtiolle helmikuun lopulla virallisen huomautuksen, jonka mukaan kaapeli-tv-operaattoreiden vapauttaminen jakeluvelvoitteeseen kuuluvien kanavien tekijänoikeusmaksuista on rikkonut muun muassa EU:n tietoyhteiskuntadirektiiviä. Itse jakeluvelvoite pohjautuu siirtovelvollisuusartiklaan, jossa todetaan, että velvollisuuksia voidaan asettaa ainoastaan, jos se on välttämätöntä selkeästi määriteltyjen yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi velvotteiden on oltava oikeasuhteisia ja avoimia.

Nykyään kaapeli-tv-yhtiöt joutuvat toimimaan siirtovelvoitteen alaisesti. Nykytilanteessa mikäli esimerkiksi Sonera kuljettaa velvoitteen ulkopuolisia, täysin kaupallisia kanavia kaapeliverkossa, se on Suomen lain perusteella pakotettu myös kuljettamaan esimerkiksi Ylen sisältöä. Ennen näistä sisällöistä ei ole tarvinnut maksaa erikseen tekijänoikeusmaksuja, koska niiden kuljettaminen on lain mukaan pakollista. OKM:n salassa valmistellun lakimuutoksen mukaan maksuja perittäisiin kaikesta siirretystä sisällöstä. Lakimuutoksen toteutuessa kaapeli-TV:n käyttäjä maksaisi palvelusta korkeampia hintoja, koska loppukädessä maksut siirtyvät aina kuluttajahintoihin.

”OKM:n ehdottama rahastusautomaatti on Piraattipuolueen mielestä yleisen oikeustajun vastaista. Mikäli joitakin kaapelikanavia on lain mukaan pakollista kuljettaa, näen todella ongelmallisena niistä perittävät ylimääräiset tekijänoikeusmaksut.”, toteaa Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Janne Paalijärvi.

Piraattipuolueen kantelu on luettavissa täältä.

Lisätietoja antavat:

Jonna Purojärvi, tiedottaja
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
+358 45 310 2351

Janne Paalijärvi, varapuheenjohtaja
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
+358 40 527 5470

1 Comment

Leave your comment