Piraattipuolue: Poliisiylijohtaja Paateron erottava

Piraattipuolue pitää poliisiylijohtaja Mikko Paateron ehdotusta yksityisen viestinnän vakoilusta käsittämättömänä ja ihmisoikeuksia loukkaavana. Paatero esitti, että poliisille tulisi antaa oikeus vakoilla laajamittaisesti sekä ulkomaalaisten että Suomen kansalaisten yksityistä viestintää.

– Tällaista oman maan kansalaisten valvontaa on toistaiseksi totuttu pitämään vain totalitarististen valtioiden käyttämänä keinona, toteaa Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti.

Tuskin missään länsimaassa poliisi- tai muilla turvallisuusviranomaisilla on sellaisia oikeuksia oman maan kansalaisten valvomiseksi, joita Paatero ehdottaa. Edes Yhdysvaltojen NSA:lla ei ole sellaisia oikeuksia, joskin virasto on ilmeisesti harjoittanut laitonta vakoilua kotimaassaan. Monien muidenkin valtioiden turvallisuuspalvelut, kuten Ruotsin FRA, ovat vuosia harjoittaneet erityisesti ulkomaiden kansalaisten laajamittaista yksityisen viestinnän vakoilua.

– Muiden valtioiden ihmisoikeusrikokset eivät oikeuta samanlaisia toimia Suomessa, huomauttaa Piraattipuolueen puheenjohtaja Harri Kivistö.

NSA-paljastusten myötä kansainvälinen paine on siirtymässä siihen suuntaan, että valtioiden odotetaan kunnioittavan myös toisten valtioiden kansalaisten ihmisoikeuksia, yksityisyyden suoja mukaanlukien. Paateron ehdotus on tähän nähden poikkeuksellisen taantumuksellinen.

Ulkoasiainministeriön ja siten myös koko valtionhallinnon leväperäisyys tietoturvassa ja verkkovakoilun torjunnassa on toki todellinen ongelma. Tällaista torjutaan valvomalla tietoliikennepoikkeamia organisaatiokohtaisesti, ei lisäämällä kaikkiin kansalaisiin kohdistuvaa valvontaa.

– Paatero on näkemyksillään osoittanut, ettei hän välitä ihmisoikeussäädöksistä, eikä ymmärrä teknologiaa tai erilaisten uhkakuvien torjuntaa. Paatero ei ole enää uskottava henkilö toimimaan virassaan, vaan hänen on erottava, vaatii Apajalahti.

Piraattipuolue vaatii myös, että oikeusministeri ja sisäasiainministeri sanoutuvat irti Paateron ihmisoikeuksia vähättelevistä kommenteista.

Ylen uutinen: ”Poliisi haluaa valtuudet seuloa tietoliikennettä – sekä Suomen sisäistä että Suomen kautta kulkevaa”

Lisätietoja:

Harri Kivistö
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
045 310 2344
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi

Ahto Apajalahti
Varapuheenjohtaja, Piraattipuolue
045 310 2342
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi

1 Comment

  1. Reply

    Juuh elikkäs jooh,
    Suomeen on ollut tulossa merkittävä määrä investointeja palvelinkeskuksiin, koska Suomessa on ollut kohtuullisen järkevä tietoliikenteeseen liittyvä lainsäädäntö ja muutenkin vakaat olot. Paatero haluaisi muuttaa tämän kaiken. Oli Karkki ei tahdo laittaa dataansa Suomalaiseen pilveen, jos sitä paaterot vakoilevat.

    Kaikki kuuntelemisen arvoinen liikenne kulkee kuitenkin edelleenkin salattuna. Tällöin uudistuksen ensisijainen tavoite tulee olemaan ’Murican malliin siirtyminen, jossa kaikkien kansalaisten liikenne tallennetaan ja jokaisesta voidaan tarvittaessa tehdä rikollinen. Ajattele väärin, niin selaushistoriastasi kyllä löydetään jotain jolla sinut voidaan kopittaa. Jos ei löydetä selkokielisenä niin aina voidaan käyttää pakkokeinolakia luovasti ja tehdä kotietsintä.

    P.S. Koskakohan muuten tulee lakialoitetta pakkokeinolain kotietsinnän ehtojen tiukentamisesta. Nykyinen vaatimus puolen vuoden rangaistusmaksimista on naurettava ja syytä ei usein edes kirjata etukäteen. Räikeä epäkohta manifestoituu varsinkin niiden rikosten kohdalla, joissa usein määrätään vain sakkoja tai huomautus, mutta joihin kotietsintää käytetään runsaasti: esim. tekijänoikeusri(kok|kkomuk)set ja huumausainerikokset. Näiden rikosten kohdalle kodin rauhan häpäisy on monelle ”rikolliselle” suurempi rangaistus kuin varsinainen sakko. On varmasti myös voimakas stressin lähde, jos ei kotonaan voi kokea olevansa turvassa koskaan.

Leave your comment