Piraattipuolue tuomitsee aloitteen gallup-kiellosta

Piraattipuolue pitää pöyristyttävänä 41 kansanedustajan tekemää lakialoitetta, jossa kiellettäisiin gallupien tekeminen vaalien alla jopa vankeusrangaistuksen uhalla. Kielto loukkaisi räikeästi sananvapautta ja sitä olisi käytännössä helppo kiertää.

– Tällaisen aloitteen laatiminen kertoo vakavasta arviointikyvyn puutteesta sen suhteen, milloin valtion pakkotoimia on sopivaa käyttää yksilöitä vastaan. On hyvin huolestuttavaa, että tämän takana on peräti 41 kansanedustajaa, sanoo Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti.

Lakialoitteen mukaan henkilö, joka saattaisi julkisuuteen tiedon vaaleja koskevan mielipidemittauksen tuloksia ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen välillä olisi tuomittava “vaalitulosta koskevan ennakoivan mielipidetutkimuksen tulosten julkistamisesta” sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

– Mikäli tämä laki tulisi voimaan, piraatit olisivat varmasti ensimmäisten joukossa rikkomassa sitä. Internet-aikana on varsin todellisuudesta vieraantunutta ajatella, että gallup-tulosten julkaisua voitaisiin jotenkin rajoittaa, Apajalahti huomauttaa.

Puolueiden medianäkyvyyttä ja vaalijärjestelmää voitaisiin kehittää tasapuolisemmaksi muutenkin kuin yksilönvapauksia loukkaamalla. Kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava rahallista tukea vaalijulisteiden hankkimiseen sekä yleiseen vaalikampanjointiin. Lisäksi kaikille ryhmille on annettava enemmän tilaisuuksia olla tasavertaisesti esillä Yleisradion ohjelmissa. Uusien puolueiden menestymismahdollisuuksia ei saa rajoittaa jättämällä ne vaaliaikaan huomiotta eikä keinotekoisten vaalikynnysten luomisella ja ylläpitämisellä. Eduskunnan ulkopuolisten puolueiden osalta tulisi noudattaa ETYJ:n vuonna 2011 antamaa suositusta jakaa puoluetukea esimerkiksi eduskuntavaaleissa saatujen äänien perusteella.

– Mediayhtiöt voivat toki myös vapaaehtoisella herrasmiessopimuksella rajoittaa gallup-tulosten julkaisua niin halutessaan, Apajalahti muistuttaa.

Iltalehden uutinen lakialoitteesta
Lakialoitteen teksti
Esitys oikeudenmukaisemmsta puoluetuesta
ETYJ:n suosituksista

Lisätietoja:

Ahto Apajalahti
Varapuheenjohtaja, Piraattipuolue
p. 045 310 2342

Janne Paalijärvi
Tiedottaja, Piraattipuolue
p. 040 527 5470

2 Comments

  1. Synti 17.7.2013
    Reply

    Suurin muutos jonka media voi tehdä, on poistaa muut-kategoriansa. Hyvin monissa mittauksissa vaalien allakin luetellaan eduskuntapuolueet nimeltä ja pienpuolueet laitetaan yhteiskategoriaan “muut”. Ymmärrän käytännön syistä tämän kaltaisen rajaamisen joissain tapauksissa (lehden sivun tilanpuute), mutta esimerkiksi internetissä pyörivissä tilastoissa tulisi kaikki puolueet ilmoittaa nimeltä ja gallupkyselyissä tulisi antaa mahdollisuus vastata mikä tahansa puolue (“Muut” ei saa olla yksi vastausvaihtoehto).

    Vaalien alla olisi hyvä keskustella puolueista tasapuolisesti. Eduskunta- tai pienpuolue nimitykset voisi jättää median kielenkäytöstä herrasmiesmäisesti pois kyseisinä ajankohtina. En toki tarkoita, että tätä varten tulisi säätää mitään lakia.

Leave your comment