Piraattipuolue » Oulu » Veera Kontiokari
Veera Kontiokari

Oulu / Oulu

Piraattinuorten hallituksen jäsen
Graafinen suunnittelija
25 vuotta

Facebook | Vaaligalleria-haastattelu
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
Olen 25-vuotias graafinen suunnittelija ja media-alan ammattilainen. Olen ensimmäistä kertaa eduskuntavaaliehdokkaana ja aiemmin toiminut opiskelijajärjestöiden aktiivina. Kannatan yksilönvapauksia, yksityisyydensuojaa, tasa-arvoa, perustuloa ja politiikan järkeistämistä faktapohjaisena toimivaksi. Vastustan turhaa byrokratiaa, kaikenlaista ennakkosensuuria ja sääntelyä.

Kansalaisten yksityisyydensuoja tulee säilyttä mahdollisimman hyvin – tämä tarkoittaa esimerkiksi uusien seurantajärjestelmähankkeiden luopumisesta, esimerkiksi autojen satelliittipaikannusjärjestelmä ja biotunnistepassit, sekä internetin säilyttämistä neutraalina sekä anonyymina. Kotietsintöjä tulee suorittaa vain hyvin vahvoin perustein, esimerkiksi lievä rikos, kuten huumausaineen käyttörikos, ei saisi olla perusteena kotietsinnälle. Väärin tai hatarein perustein tehdyt kotietsinnät tulee tutkia ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin.

Sukupuolien välinen tasa-arvo ei vielä toteudu Suomessa ja siihen on puututtava lainsäädännöllisin keinoin. Vain miehille pakollinen asepalvelus tulee poistaa ja korvata kaikille vapaaehtoisella palveluksella. Huoltajuuskiistoissa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota tasa-arvoisiin tuomioihin ja isyys- sekä äitiyslomalakeja säädettävä niin, ettei mahdollisesta äitiydestä koidu kohtuuttoman suuria menoja äidin työnantajalle. Sukupuolikiiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksissa eivät myöskään edistä todellista tasa-arvoa, vaan pahimmassa tapauksessa pakottaisivat yhtiön ottamaan hallitukseen epäpätevämmän henkilön pätevämmän sijasta.

Sukupuolineutraali avioliittolaki on yksi tärkeimmistä sukupuolisen tasa-arvon edistäjistä. Lakimuutos on jo aloitettu, eikä sitä tule missään nimessä kumota. Kaikilla rekistöityneillä pareilla, olivatpa he samaa tai eri sukupuolta, on oltava lain edessä täysin samat oikeudet. Totta puhuen juridinen sukupuoli voitaisiin poistaa kokonaan, sillä ei ole syitä, miksi miehiä tai naisia tai muunsukupuolisia tulisi kohdella lain edessä eri tavoin. Terveydenhoidon kannalta ja esimerkiksi lasten saannin ja ehkäisyn suhteen sukupuoli toki on edelleen tärkeä.

Sananvapaus on yksi tärkeimmistä kansalaisten vapauksista ja siihen ei tule kajota. Internetin kaikenlainen ennakkosensuuri on lopetettava ja jumalanpilkka poistettava rikoslaista rangaistavana tekona.

Perustulo tasa-arvostaisi kaikkia kansalaisia ja poistaisi turhaa byrokratiaa ja sääntelyä, jolloin papereita pyörittelevät virkamiehet voitaisiin sijoittaa tärkempiin tehtäviin. Se toisi taloudellista vakautta esimerkiksi aloitteleville yksityisyrittäjille ja pätkätyöläisille, antaisi työttömien keskittyä työnhakuun jatkuvan paperisodan sijasta sekä antaisi myös opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä opintoihinsa sekä mahdollisesti hankkimaan työkokemusta opiskeluiden aikana ilman jatkuvaa tulorajojen tarkkailua.

Uskontojen tulee olla täysin tasavertaisia lain edessä. Tällä hetkellä tämä ei toteudu Suomessa. Valtio ja kirkko tulee erottaa täysin toisistaan ja kirkon verotusoikeus poistettava. Uskonnollisiin yhteisöihin tulee voida liittyä vain itse, eikä toisen henkilön liittämänä. Hautaustoimien järjestäminen on siirrettävä kuntien tehtäväksi, lasten rituaalinen silpominen uskontojen nimissä on ehdottomasti kiellettävä ja uskontojen mukaiset pyhäpäivät eivät saisi säännellä kauppojen aukioloaikoja. Koulujen tulee opettaa kaikkia uskontoja tasavertaisesti, riippumatta lapsen vanhempien uskonnollisesta suuntauksesta.

Haitallisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vanhat hiili-, maakaasu- ja turvevoimalat on pyrittävä korvaamaan ydinvoimalla tai muulla vähäsaasteisella vaihtoehtolla. Nykyiset ydinvoimalat ovat hiilivoimaloita turvallisempia ja puhtaampia, joten niitä tulee tukea fossiilisten polttoaineiden sijasta. Samalla myös aurinko-, vesi- ja tuulisähköä on kehitettävä edelleen sekä toriumvoimaloiden sekä energiajätteen käyttöä tutkittava edelleen. Ilmastonmuutos on kriittisessä vaiheessa ja niin meidän kuin muidenkin maiden kasvihuonepäästöt on saatava kuriin.

Huumausaineiden dekriminalisointi ja kannabiksen laillistaminen parantaisi jo valmiiksi heikossa asemassa olevien huumeriippuvausten tilannetta, vapauttaisi poliisien resursseja ja madaltaisi kynnystä hoitoon ohjautumiseen. Huumausaineiden dekriminalisoinnilla on monissa maissa nähty positiivisia tuloksia huumeiden haittojen ja jopa huumeiden käytön suhteen ja kannabiksen laillistaminen on tuonut Coloradossa valtavia määriä rahaa osavaltion kassaan. Näitä tuloja voitaisiin käyttää muun muassa ehkäisevään päihdetyöhön ja huumeriippuvaisten hoitoon. Kannabiksen laillistaminen myös tukisi suomalaista yrittäjyyttä ja työvoimaa, sillä tälläkin hetkellä suurin osa kaduilla myytävistä kannabiksesta on tutkimusten mukaan Suomessa kasvatettua.