Piraattipuolue » Uncategorized » 137 Peter Lönnberg
137 Peter Lönnberg

Uusimaa / Dragsvik
Piraattien eduskuntavaaliehdokas Uudenmaan vaalipiirissä
Arkeologi, teknologian tutkija
32 vuotta

etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
 
Lyhyesti esiteltynä olen noin kolmekymppinen maailmanmatkaaja ja tiedemies joka ehtinyt taivaltaa monta elämän polkua.

Olen Piraattipuolueen ehdokas tämän vuoden eduskuntavaaleissa, koska koen, että kyseinen puolue on nykyisen tietoyhteiskunnan asioihin parhaiten yleistasolla perehtynyt, ja kasvaessaan tarvitsee osaavia henkilöitä monipuolistamaan omaa toimintaansa.

Ehkä sinä olet yksi näistä ihmisistä?

Periaatelistani on jokseenkin kattava tässä lyhyessä esittelyssä tarjottavaksi, mutta peruspilarit minulle ovat edustettu vaalilupauksissa ja ovat seuraavanlaiset:

Yksilöiden keskinäinen yhdenvertaisuus – jokainen meistä on epätavallinen ja jokainen henkilö
samanarvoinen.

Kokonaisvaltainen kestävä kehitys – me olemme eläimiä muiden joukossa, ottakaamme vastuu tulevaisuudesta siksi, että siihen kykenemme.

Aaterajojen ylittävä yhteistyö – monimuotoisuus on rikkaus, joka palvelee meitä parhaiten vapaan yhteistyön muodossa.

Henkilökohtaisen yhteyden minuun saat parhaiten lähettämällä kirjeen osoitteeseen janusbifrons(at)hmamail.com ja pyrin vastaamaan jokaiseen asialliseen viestiin.

Me kaikki ehdokkaat toivottavasti osoitamme itsemme äänesi arvoiseksi, ja kiitos siit, että suot meille mahdollisuuden rakentavasti tukea yhteistä hyväämme – tätä Suomen maata!

____________

Kort presenterat är jag en trettioårig världsresenär och vetenskapsman, som hunnit vandra många av livets stigar.

Jag är Piratpartiets kandidat i årets riksdagsval eftersom jag anser, att partiet, som helhet är bäst insatt i vårt nutida informationssamhälle, och under sin tillväxt kräver kunniga individer att diversifiera sin egen verksamhet.

Kanske du är en av dessa människor?

Min principlista är relativt bred, att beskrivas i denna korta presentation, men mina grundpelare är representerade i vallöften och dessa är följande:

Ömsesidig jämställdhet mellan individer – var och en är vi ovanliga och varje person av samma värde.

Helhetstäckande hållbar utveckling – vi är djur bland andra, låt oss ta ansvar för framtiden därföratt vi förmår så göra.

Samarbete över sakgränser – mångfald är en rikedom, som tjänar oss bäst i formen av fri samverkan.

Personlig kontakt får du bäst genom att addressera brev till janusbifrons(at)hmamail.com och jag
ämnar besvara alla sakliga meddelanden.

Förhoppningsvis visar alla vi kandidater oss vara din röst värd, och ett tack för det, att du ger oss en möjlighet, att konstruktivt stöda vårt gemensamma goda – detta Finska land!

____________

Briefly summarised I’m a world traveller and scientist in my thirties who has thusfar managed to wander many paths in life.

I’m a candidate for the Pirate Party in this year’s parliamentary elections because I feel that the party overall is most in tune with current affairs in our modern information society, and during subsequent growth will require capable individuals to diversify its own function.

Perhaps you’re one of these people?

My list of principles is fairly exhaustive to name in this abridged presentation, though my core ethos is represented in the following election pledges made:

Mutual equality between individuals – every single one of us is uncommon and every person of equal worth.

Comprehensive sustainable development – we are animals among others, let us claim responsibility for the future because we can.

Cooperation beyond borders – diversity is an asset that serves us best in the form of free cooperation.

Personal contact is best secured by sending correspondence to the address janusbifrons(at)hmamail.com and in turn I aim to answer all messages of measured tone received.

We candidates as a whole hopefully prove ourselves worthy of your vote and our thanks to you for giving us the chance to constructively support our common good – this Finnish land!