Piraattipuolue » Kaakkois-Suomi » Mika Letonsaari
Mika Letonsaari

Kaakkois-Suomi / Mikkeli
Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja
Diplomi-insinööri
40 vuotta

Kotisivut | Facebook | Vaaligalleria-haastattelu
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi

Kuka on Mika Letonsaari?

Olen 40-vuotias diplomi-insinööri, fyysikko ja perheenisä Mikkelistä. Olen Piraattipuolueen Kaakkois-Suomen piiriyhdistyksen puheenjohtaja. Viimeksi olen ollut töissä opettajana paikallisessa ammattikorkeakoulussa.

Olen mukana Piraattipuolueessa koska

– Tulevaisuuden yhteiskunnan rakenteita luodaan tänä päivänä. Patentti- ja tekijänoikeuslaeilla määritetään kuinka vahva omistusoikeus teknisiin ratkaisuihin ja luoviin teoksiin sallitaan. Nykyisen lainsäädännön vahvat patentit rajoittavat kilpailua, hidastavat kehitystä ja suosivat suuria toimijoita. Vahva tekijänoikeus puolestaan kuvastaa näkemystä kulttuurista staattisena teollisuustuotteena, mikä on ristiriidassa tekniikan tarjoamien luovan ja osallistuvan kulttuurin mahdollisuuksien kanssa.

– Koulutuksen pitää pysyä ajan tasalla. Tarvitaan avoimia oppimateriaalia ja joustavia opintomahdollisuuksia. Yhteiskunnan tärkeiden tietotekniikkaratkaisujen pitää rakentua avoimelle lähdekoodille.

– Vapaa Internet on avain kansalaisyhteiskuntaan ja nykyaikaiseen demokratiaan. Ei ole poliitikkojen tai kenenkään muun ulkopuolisen asia puuttua siihen mistä ihmiset keskustelevat yksityisesti tai mitä tietoa ihmiset keskenään jakavat eli yksityisyys on turvattava myös netissä.

– Tieto on meille tärkeää. Sen perusteella muodostetaan maailmankuva ja tehdään päätöksiä. Tiedemaailman ja yliopistojen autonomisuus on taattava ja sananvapaus pitää turvata. Laadukas kriittiseen ajatteluun opettava koulutus on tärkeä asia.

– Julkisen päätöksenteon valmistelun pitää olla avointa, jotta kansalaiset voivat vaikuttaa itseään koskevien asioiden valmisteluun ja tietävät millä perusteilla päätöksiä tehdään. Poliittisen vastuun pitää toimia eli kansalaisten pitää tietää kuka on vastuussa päätöksistä. Sähköisten palvelujen avulla hallinto ja päätökset pitää tehdä helpommin ymmärrettäviksi.

– Perustulo on tärkeä askel yhteiskunnan kehittämisessä. Olemme jääneet liikaa ajatukseen, että ihmiset ovat joko töissä tai työttömiä. Moderni yhteiskunta tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia ihmisille ja työnteon ja yrittämisen pitää olla kannattavaa joustavasti. Siihen eivät nykyiset tukisysteemit taivu.

– Meidän pitää suosia yhteiskunnan kehittymistä vanhaan takertumisen sijaan. Pakkoruotsi on malliesimerkki siitä, kuinka vaikea asioita on Suomessa muuttaa. Tasa-arvoisen avioliittolain kohdalla iso osa Länsi-Eurooppaa on mennyt jo Suomen ohi kehityksessä. Eutanasian salliminen, vapaaehtoinen varusmiespalvelu, kannabiksen laillistaminen tai kirkon erottaminen valtiosta tuntuvat vielä varsin kaukaisilta asioilta Suomessa, vaikka ovat varmasti suunta mihin ollaan menossa.

Ennen kaikkea pidän Piraattipuoluetta ihmisten puolueena. Lisääntynyt tieto on murentanut ihmisiä ohjaavien auktoriteettien aseman ja osallistuva kansalaisyhteiskunta näyttää yhä enemmän siltä, miten yhteiskunnan pitäisi toimia. Piraattien tehtävä on ajaa tätä kehitystä sekä toimia asiantuntijana siinä miten tietoyhteiskunta toimii ja mitä mahdollisuuksia se meille tarjoaa.