Piraattipuolue » Savo-Karjala » Lasse Saikkonen
Lasse Saikkonen

Savo-Karjala / Varkaus
Rakennusinsinööri
48 vuotta

etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
 
Olen 48-vuotias rakennusinsinööri ja asun tällä hetkellä Varkaudessa. Olen pitkään seurannut sekä suomalaista että kansainvälistä politiikkaa ja aina valitellut, kuinka se ei tunnu missään vaiheessa ajavan minun asioitani. Tätä tarpeeksi kauan seurattuani päätin lopettaa valittelut ja ryhtyä itse toimeen.

Minulle tärkeitä asioita sananvapauden, itsemääräämisoikeuden ja yksityisyydensuojan lisäksi ovat kestävän kehityksen periaatteet. Tämän vuoksi aion keskittyä piraattien teemojen lisäksi myös energiapolitiikan, rakennuslainsäädännön sekä tieliikennelain muuttamiseen niiltä osin kuin se vain on mahdollista.

Olen kiinnostunut muuttamaan tieliikennelakia siten, että liikenne saataisiin sekä turvallisemmaksi että ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. Pyrin siihen, että sähköajoneuvojen käyttöönotolle myönnettäisiin erityisiä etuuksia, jotta saataisiin ajoneuvokantaa uudistettua mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavaksi. Myöskin käyttövoimaveroa laskettaessa tulisi paremmin ottaa huomioon ajoneuvon koko elinkaari. Lisäksi kilometripohjaista käyttömaksua pohdittaessa täytyy ihmisen yksityisyydensuojan olla päällimmäinen asia seurantajärjestelmän toteuttamisessa, joten GPS-paikantimet eivät ole paras tapa ratkaista asia, vaan ennemminkin polttoaineen käytön tulisi olla luettavissa suoraan esim. auton oman diagnostiikkajärjestelmän lokitiedoista ilman paikannusta.

Toinen itseäni kiinnostava asia on sähköenergian pientuotannon ylijäämän myynti valtakunnan verkkoon. Olen kuullut usealta sähköalan suunnittelijalta, ettei tämä ole mahdollista Suomessa, mutta kukaan ei ole pystynyt kertomaan minulle syytä siihen, miksei sitä voitaisi toteuttaa. Asia ihmetyttää itseäni, koska piensähkön myynti onnistuu esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa helposti. Jos Suomeen halutaan energiatehokasta rakentamista, niin silloin mielestäni ns. plusenergiatalon (http://fi.wikipedia.org/wiki/Plusenergiatalo) ylijäämän myyminen verkkoon tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Rakentamiseen liittyen haluaisin myös vähentää tämänhetkistä pykäläviidakkoa Suomen rakennuslaissa ja helpottaa ns. minitalojen (http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/stub-850) rakentamista Suomeen asuntopulan helpottamiseksi ja tonttimaiden tehokkuuden parantamiseksi. Myöskin lomatonttien kaavoituksen muuttamista ympärivuotiseen asumiseen tulisi helpottaa. Haluaisin myös, että lakeja maiden ja kiinteistöjen myymisestä EU-alueen ulkopuolisille tahoille tarkasteltaisiin uudelleen.

Haluan myös olla muuttamassa kansainvälisten kauppasopimusten käsittelyprosessin avaamista. Tällä hetkellä valitettavan suuri osa kaikkia Euroopan kansalaisia koskevien kauppasopimusten käsittely tehdään suljetuissa kabineteissa ilman minkäänlaista vaikuttamismahdollisuutta kansalaisten tai kansalaisjärjestöjen puolelta. Tähän on saatava muutos mahdollisimman pian. Toinen tärkeä asia on europarlamentissa tällä hetkellä menossa oleva internetin avoimuuden rajaaminen. Viimeisten julkisuudessa olleiden tietojen mukaan EU-parlamentti on luomassa tiedon vapaata liikkuvuutta estävää lainsäädäntöä, jonka perusteella tiedonsiirtoa voitaisiin rajoittaa priorisointisäännöillä, joilla turvattaisiin etusija ns. kriittiselle tiedolle. Valitettavasti aikaisempi kokemus on jo osoittanut kuinka tällaista lakia voitaisiin soveltaa lähes rajattomilla eri tavoilla tiedon vapaata liikkumista vastaan keksimällä sosiaali- tai turvallisuuspoliittisia uhkakuvia esim. terrorismista, viharikoksiin yllyttämisestä, seksuaalimoraalin löyhtymisestä ja milloin mistäkin. Tästä on vain pieni matka kansalaisten ilmaisuvapauden valtiojohtoiseen rajoittamiseen sopivilla verukkeilla.

Nämä kaikki ovat asioita, joita haluan ajaa eduskunnassa ja toivonkin, että saan mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa maamme asioihin, eikä minun tarvitse enää valittaa sivurajan tuntumassa.