Piraattipuolue » Vaaliohjelma » Vantaan piraattien kunnallisvaaliohjelma
Vantaan piraattien kunnallisvaaliohjelma

Vantaan piraattien vaaliohjelma kunnallisvaaleissa 2012

Yleistä

Kuntavaalien osalta on yleisesti voimassa Piraattipuolueen valtakunnallisesti hyväksytty kunnallisvaaliohjelma, ks.

http://piraattipuolue.fi/kuntavaaliohjelma/

Päätöksenteon avoimuus

Vantaan kaupungin päätöksenteon ja niiden perusteluiden tulee olla mahdollisimman avointa ja olla helposti saatavana verkosta paljon ennen ratkaisevia käsittelyitä. Erityisesti on huolehdittava siitä, että tiedot Vantaan kaupungin verotuloista, valtionosuuksista ja tasausvastuista muille kunnille ovat mahdollisimman hyvin ja ajoissa selvillä ja julkisesti tiedossa, jotta niiden vaikutukset muuhun politiikkaan ja taloudelliseen liikkumavaraan voitaisiin oikeudenmukaisella tavalla arvioida asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Vantaan kaupungin yhteistyön muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee myös olla avointa ja hyödyttää koko pääkaupunkiseutua nykyisistä kuntarajoista riippumatta.

Koulutus-, sivistys ja kirjastopalvelut

Vantaan kirjastojen tulee huolehtia siitä, että kirjojen, äänitteiden ja kuvaohjelmien lisäksi käytössä ovat toimivat ja sensuroimattomat verkkoyhteydet ja että asiakaspäätteitä on riittävästi. Teoksista tulee voida tarjota myös digitaalisia kopioita, erityisesti näkövammaisten palvelemiseksi.

Koulujen tietotekniikanopetuksessa ja ohjelmistohankinnoissa tulee suosia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja lukiotasolla tulee käsitellä myös GNU/Linux-järjestelmien asennusta ja ylläpitoa. Opetuksessa tulee suosia kaikkien vapaasti käytettävissä olevia verkkopalveluita, vaikka koulu saisi normaalisti maksullisen järjestelmän käyttöönsä ilmaiseksi. Kunnan laitoksissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää vain avoimiin standardeihin perustuvia tiedostomuotoja ja rajapintoja.

Kalliita sähköisiä opetusvälineitä hankittaessa tulee arvioida kriittisesti laitteiden toimivuutta ja hankinnalla saavutettavia hyötyjä. Smartboardia tärkeämpää saattaa olla koulun
homeongelmien korjaaminen tai tilojen meluisuutta vähentävä akustointi.

Kaupungin reuna-alueilla asuvien perheiden lasten tulisi voida valita koulunsa vapaasti lähialueella kuntarajoista riippumatta.

Joukkoliikenneyhteydet

Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne ovat tärkeitä Vantaan ja koko metropolialueen kannalta. Piraattipuolue kannattaa koko pk-seudulle maksutonta joukkoliikennettä, jonka rahoittamiseksi kuntaveroa on korotettava vastaavasti. Joukkoliikennettä jo käyttäville tämä tuottaa säästöjä, kun taas joukkoliikennettä käyttämättömälle keskituloiselle lisäkustannus on n. 20 €/kk. Verorahoitteisessa mallissa suurituloisten osuus maksuista kasvaa hieman. Maksuttomalla joukkoliikenteellä kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön ja näin mahdollistaan joukkoliikenteen palvelutason parantaminen sitä mukaa kuin joukkoliikenteen käyttö lisääntyy.

Toissijaisesti Piraattipuolue kannattaa joukkoliikenteen lippujärjestelmän yksinkertaistamista siten että erilliset lipputyypit mahdollisuuksien mukaan poistetaan ja yleistä hintatasoa alennetaan.

Piraattipuolue kannattaa myös lentokenttäradan tukemista taloudellisesti ja poliittisesti siten, että se valmistuisi aikataulussaan ja että se olisi jo alusta alkaen tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja mahdolliset lentoaseman glykolivuodot ja bakteerikasvusto-ongelmat selvitetty. Paikallisjunayhteyden mahdollisuutta Vantaalta Sipoon Nikkilän kautta Porvoon suuntaan tulee kehittää ja Helsingistä itään menevä rantarata (Helirata) säilyttää kaavoissa.

Vantaan poikittaisliikenneyhteyksiä tulee täydentää uusilla Jokeri-linjan kaltaisilla yhteyksillä
erityisesti Myyrmäen ja Tikkurilan välillä sekä Espoon pohjoisosista Vantaalle.

Asuinalueiden kaavoitus ja julkiset maankaivuutyöt

Vantaa on jo nykyisellään varsin tiheä ja suuriväkinen osa Suomen pääkaupunkiseutua. Asuinalueita ja tiestöä suunnitellessa tulisi painottaa asuinalueiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, ensisijaisesti raideliikenteen, toissijaisesti liityntäbussilinjojen avulla. Lentokentän eteläpuolista aluetta on kehitettävä lentokenttäradan myötä toimiviksi asuin- ja liikealueiksi, joissa suosittaisiin kerrostalo- ja pienkerrostaloasutusta.

Kannatamme kirjaimellisesti korkeampaa, urbaania profiilia Vantaalle. Asuntotuotannon pitää vastata paremmin kysyntää.

Nopeiden internetyhteyksien levittämiseksi jokainen kaupungin julkinen maankaivuutyö on suunniteltava ennalta siten, että vajavaista verkkoinfrastruktuuria voidaan parantaa asentamalla työn yhteydessä maahan valokuitukaapelit. Mikäli kaapelien asentaminen ei ole mahdollista, maahan on asennettava jälkikäteen helposti hyödynnettävät väylät kaapelivedoille. Koordinoimalla rakennustoimia kaupallisten Internet-palveluntarjoajien kanssa voidaan saavuttaa suuria kustannushyötyjä ja parempia palveluja asukkaille.

Osittainen kuntaliitos Myyraksen ja Nikinmäen alueella

Tällä hetkellä Vantaan ja Sipoon raja kulkee Myyraksen ja Nikinmäen alueella siten, että Lahdenväylän länsipuolelle työntyy Sipoon kuntaan kuuluva kiila, josta ei ole Sipoon muille aluelle yhteyttä kuin Vantaan kaupungin alueen läpi. Kunnanrajan sijainnista tällä tavoin on monenlaista haittaa, koska alueen sipoolaisasukkaat eivät ole Vantaan palveluihin tai lähikoulujen oppilaspaikkoihin oikeutettuja. Nikinmäestä Helsingin keskustaan suuntautuvilla bussilinjoilla joudutaan nykytilanteesta johtuen maksamaan korkeampaa lipunhintaa, kun sen asukkaat joutuvat sipoolaisten tavoin ostamaan laajemman kolmosvyöhykkeen lipun.

Asukkaiden palveluiden turvaamiseksi Piraattipuolue kannattaa Vantaan ja Sipoon rajan siirtämistä kulkemaan Viirilän kylän itäpuolelta niin, että Myyraksen ja Viirilän kylät liitettäisiin Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin. Piraattipuolue ehdottaa, että Vantaa ja Sipoo neuvottelisivat rajamuutoksesta avoimissa kokouksissa, ja että lopullisesta päätöksestä pidetään alueella ja sen välittömässä läheisyydessä asuvien ja työskentelevien kesken äänestys.

Metropolihallinnon järjestäminen ja sitä koskeva kansanäänestys

Kuntalaisten tulee voida äänestää kuntaliitoksista ja muista perustavanlaatuisista muutoksista. Eri vaihtoehtojen vaikutuksista kuntalaisten elämään on tuotava riittävästi ja tasapuolisesti tietoa äänestämisen tueksi.

Piraattipuolue esittää pääkaupunkiseudun kunnat kattavan metropolihallinnosta vastaavan seutuvaltuuston perustamista. Tämän toimielimen alaisuuteen kuuluisivat Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen, Helsinki, Vantaa ja Sipoo ja sen jäsenet valittaisiin kuntavaalien yhteydessä suoralla kansanvaalilla. Metropolihallinnon tehtävänä olisi kuntien yhteistyön koordinointi kunnanrajat ylittävien hankkeiden kohdalla.

Hyväksytty Uudenmaan Piraattien ensimmäisessä kuntavaalikokouksessa 17.7.2012.


2 Vastauksia (Vastaa)

  1. Anisio (10.10.2012)

    Ke4sitte4e4kseni suunnittelu ei viele4 (ke4e4n) le4hde oieaskti suunnitteluohjeiden pohjalta. Eli ne4kemykseni mukaan ensin kuullaan te4me4n hetkiste4 asukaskuntaa jota uudet suunnitelmat koskettavat, ja kuullaan heide4n ne4kemyksie4e4n vireille tulevien mahdollisten muutosten osalta. Lise4ksi ainakin metrosta puhuttaessa tulisi olla tehtyne4 maa- ja kalliopere4 tutkimukset, jotta ollaan selville4 siite4 mitke4 mahdolliset linjaukset voivat olla. Luontoke4yte4ve4t ja jo suojeltavaksi me4e4re4tyt mm. Natura alueet, ja niiden yhteydesse4 me4e4re4tyt suoja alueet on myf6s rinnastettavissa lakiin joka kielte4e4 tunkeutumasta liian le4helle, etenkin kyseesse4 olevien hankkeiden suuruusluokassa. Eli kysymyksene4, olisiko te4lle4 kertaa parempi ensin tutkia, ja sitten vasta hutkia? Ette4 ei tarvitse viele4 kertaalleen ke4e4nte4e4 palettia ympe4ri, joskin vanha sanontahan kuuluu: kolmas kerta toden sanoo!Mutta turhaan palaa rahaa, VERONMAKSAJILTA! 3

  2. arl (27.10.2012)

    Toivoisin, että Sipoon pilkkominen lopetettaisiin.

    Sen sijaan, että vaaditte palaa Sipoosta voisitte ehdottaa myös mitä annatte tilalle.

    Sipoo alkaa jo muistuttaa 1700-livun Puolaa.Vastaa

Nimi / nimimerkki
(* pakollinen)
Sähköposti
( * pakollinen - ei julkaista)
Verkkosivut
Viesti
(* pakollinen)