Piraattipuolue » Vaaliohjelma » Espoon piraattien kunnallisvaaliohjelma
Espoon piraattien kunnallisvaaliohjelma

Espoon piraattien vaaliohjelma kunnallisvaaleissa 2012

Yleistä

Kuntavaalien osalta on yleisesti voimassa Piraattipuolueen valtakunnallisesti hyväksytty kunnallisvaaliohjelma, ks.

http://piraattipuolue.fi/kuntavaaliohjelma/

Päätöksenteon avoimuus

Espoon kaupungin päätöksenteon ja niiden perusteluiden tulee olla mahdollisimman avointa ja olla helposti saatavana verkosta paljon ennen ratkaisevia käsittelyitä. Erityisesti on huolehdittava siitä, että tiedot Espoon kaupungin verotuloista, valtionosuuksista ja tasausvastuista muille kunnille ovat mahdollisimman hyvin ja ajoissa selvillä ja julkisesti tiedossa, jotta niiden vaikutukset muuhun politiikkaan ja taloudelliseen liikkumavaraan voitaisiin oikeudenmukaisella tavalla arvioida asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Espoon kaupungin yhteistyön muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee myös olla avointa ja hyödyttää koko pääkaupunkiseutua nykyisistä kuntarajoista riippumatta.

Koulutus, sivistys ja kirjastopalvelut

Espoon kirjastojen tulee huolehtia siitä, että kirjojen, äänitteiden ja kuvaohjelmien lisäksi käytössä ovat toimivat ja sensuroimattomat verkkoyhteydet ja että asiakaspäätteitä on riittävästi. Teoksista tulee voida tarjota myös digitaalisia kopioita, erityisesti näkövammaisten palvelemiseksi.

Koulujen ja oppilaitosten tietotekniikkahankinnoissa ja opetuksessa tulee huomioida monipuolisesti erilaiset järjestelmät pelkkien Microsoftin ohjelmistojen käytön sijaan. Mukana tulee olla myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoja sekä GNU/Linux-käyttöjärjestelmän levitysversioita. Opetuksessa tulee suosia kaikkien vapaasti käytettävissä olevia verkkopalveluita, vaikka koulu saisi normaalisti maksullisen järjestelmän käyttöönsä ilmaiseksi. Kunnan laitoksissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää vain avoimiin standardeihin perustuvia tiedostomuotoja ja rajapintoja.

Kalliita sähköisiä opetusvälineitä hankittaessa tulee arvioida kriittisesti laitteiden toimivuutta ja hankinnalla saavutettavia hyötyjä. Smartboardia tärkeämpää saattaa olla koulun homeongelmien korjaaminen tai tilojen meluisuutta vähentävä akustointi.

Kaupungin reuna-alueilla asuvien perheiden lasten tulisi voida valita koulunsa vapaasti lähialueella kuntarajoista riippumatta.

Joukkoliikenneyhteydet

Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne ovat tärkeitä Espoon ja koko metropolialueen kannalta. Piraattipuolue kannattaa koko pk-seudulle maksutonta joukkoliikennettä, jonka rahoittamiseksi kuntaveroa on korotettava vastaavasti. Joukkoliikennettä jo käyttäville tämä tuottaa säästöjä, kun taas joukkoliikennettä käyttämättömälle keskituloiselle lisäkustannus on n. 20 €/kk. Verorahoitteisessa mallissa suurituloisten osuus maksuista kasvaa hieman. Maksuttomalla joukkoliikenteellä kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön ja näin mahdollistaan joukkoliikenteen palvelutason parantaminen sitä mukaa kuin joukkoliikenteen käyttö lisääntyy.

Toissijaisesti Piraattipuolue kannattaa joukkoliikenteen lippujärjestelmän yksinkertaistamista siten että erilliset lipputyypit mahdollisuuksien mukaan poistetaan ja yleistä hintatasoa alennetaan.

Piraattipuolue kannattaa myös länsimetrohankkeen tukemista taloudellisesti ja poliittisesti siten, että se valmistuisi aikataulussaan ja että se olisi jo alusta alkaen Matinkylään asti tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Länsimetron jatkamista myöhemmin länteen tulee varmistaa siten, että kaavoituksella mahdollistetaan kustannussyistä radan rakentaminen maan päälle Matinkylän ja Soukan välisellä osuudella. Raideliikennevaraus Espoon keskuksesta Lohjalle menevään paikallisjunarataan tulee säilyttää kaavoissa.

Espoon poikittaisliikenneyhteyksiä tulee täydentää uusilla Jokeri-linjan kaltaisilla yhteyksillä erityisesti Länsiväylän ja Turuntien välillä sekä Espoon pohjoisosista Vantaalle.

Asuinalueiden, tiestön ja viheralueiden kaavoitus sekä julkiset maankaivuutyöt

Espoo on jo nykyisellään varsin tiheä ja suuriväkinen osa Suomen pääkaupunkiseutua. Asuinalueita ja tiestöä suunnitellessa tulisi painottaa asuinalueiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, ensisijaisesti raideliikenteen ja toissijaisesti liityntäbussilinjojen avulla. Espoon keskuspuisto on erityisen arvokas luontoalue, jonka suojeluun tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kannatamme kirjaimellisesti korkeampaa, urbaania profiilia Espoolle. Asuntotuotannon pitää vastata paremmin kysyntää.

Ruuhkien lisääntymisen ehkäisemiseksi Histan aluetta luoteisessa Espoossa ei saa rakentaa pientaloalueeksi eikä Lommilan kauppakeskuksia lisärakentaa tai laajentaa ennen kuin on sitovasti varmistettu, että Espoon keskuksen ja Lohjan välinen paikallisjunarata on rakenteilla ja toteutuu ennen näitä hankkeita tai samanaikaisesti.

Nopeiden internetyhteyksien levittämiseksi jokainen kaupungin julkinen maankaivuutyö on suunniteltava ennalta siten, että vajavaista verkkoinfrastruktuuria voidaan parantaa asentamalla työn yhteydessä maahan valokuitukaapelit. Mikäli kaapelien asentaminen ei ole mahdollista, maahan on asennettava jälkikäteen helposti hyödynnettävät väylät kaapelivedoille. Koordinoimalla rakennustoimia kaupallisten Internet-palveluntarjoajien kanssa voidaan saavuttaa suuria kustannushyötyjä ja parempia palveluja asukkaille.

Metropolihallinnon järjestäminen ja sitä koskeva kansanäänestys

Kuntalaisten tulee voida äänestää kuntaliitoksista ja muista perustavanlaatuisista muutoksista. Eri vaihtoehtojen vaikutuksista kuntalaisten elämään on tuotava riittävästi ja tasapuolisesti tietoa äänestämisen tueksi.

Piraattipuolue esittää pääkaupunkiseudun kunnat kattavan metropolihallinnosta vastaavan seutuvaltuuston perustamista. Tämän toimielimen alaisuuteen kuuluisivat Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen, Helsinki, Vantaa ja Sipoo ja sen jäsenet valittaisiin kuntavaalien yhteydessä suoralla kansanvaalilla. Metropolihallinnon tehtävänä olisi kuntien yhteistyön koordinointi kunnanrajat ylittävien hankkeiden kohdalla.

Hyväksytty Uudenmaan Piraattien ensimmäisessä kuntavaalikokouksessa 17.7.2012.


2 Vastauksia (Vastaa)

  1. Patrick-LulZ (20.10.2012)

    Ei voi muuta kun taputtaa, 1+ Piraateille.

  2. espoolainen (27.10.2012)

    En ehkä kannattaisi ihan täyttä joukkoliikenteen maksuttomuutta, mutta joku äärimmäisen yksinkertainen ’yksi nousu maksaa yhden euron’ voisi olla hyvä, ja vain euron kolikot kelpaavat. Erityisryhmille voisi olla 50c/nousu. Jotain hyvin samankaltaista on käytössä Ranskassa Nizzan seudulla.

    Vaihtolippu saa ihmiset patsastelemaan pysäkillä kunnes tulee bussi, jolla voi hurauttaa viimeiset kaksi pysäkinväliä. Kun nousu maksaisi euron, ihmiset joutuisivat vakavammin miettimään: kannattaisiko sittenkin vain kävellä perille.Vastaa

Nimi / nimimerkki
(* pakollinen)
Sähköposti
( * pakollinen - ei julkaista)
Verkkosivut
Viesti
(* pakollinen)