Piraattipuolue » Muu » Rahankeräyslupa
Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan tiedot

Rahankeräysluvan saaja:
Piraattipuolue r.p.

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämisajankohta:
2020/2010/4749
3.5.2011

Keräyksen toimeenpanoaika:
3.5.2011–2.5.2013

Keräyksen toimeenpanoalue:
Koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Keräystili:
Rahankeräykseen käytettävä tili on 563062-224891 (Osuuspankki)

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys pyrkii asettamaan ehdokkaita europarlamentti-, eduskunta- ja kunnallisvaaleihin sekä presidentinvaaliin.
Puolue vaatii yksilön sähköisten oikeuksien turvaamista, erityisesti yksityisyydensuojan ja kuluttajansuojan kohentamista vastaamaan nykypäivän tarvetta. Yhdistys toimii poliittisesti aktiivina yhdistyksenä, myöhemmin puolueena, joka ajaa teknologian tuomien mahdollisuuksien esilletuontia, vastuiden painotusta sekä ongelmakohtien huomioimista ja korjausta.

Kerättävät varat käytetään yllä mainittuun toimintaan, vaaleihin osallistumisesta aiheutuviin kuluihin sekä tiedotustoiminnasta aiheutuvien materiaalikulujen kattamiseen.

Käytettävät keräystavat:
Keräyslipas käytettäväksi tapahtumissa, sekä yleisöön vetoaminen sähköpostin, jaettavien ja postitettavien pankkisiirtolomakkeiden ja yhdistyksen www-sivujen välityksellä.

Keräyksen toimeenpanija:
Keräyksen käytännön toimeenpanija on Piraattipuolue r.p.