Piraattipuolue » Uncategorized » Juhani Kähärä
Juhani Kähärä

Helsinki
Piraattien eduskuntavaaliehdokas Helsingin vaalipiirissä
Diplomi-insinööri, jatko-opiskelija
25 vuotta

Blogi | Facebook
Vaaligalleria-haastattelu
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
 
Olen 25-vuotias diplomi-insinööri, jatko-opiskelija sekä Kansallisen Viskipuolueen puheenjohtaja. Kannatan tietoon ja järkeen perustuvaa päätöksentekoa, jonka tavoitteena on rakentaa oikeudenmukaisempi, vapaampi ja parempi Suomi. Olin perustamassa syksyllä 2014 uutta puoluetta, ja päätimme perustajajäsenien kanssa tarttua suomalaisia kiinnostavaan holhoavaan alkoholipolitiikkaan, ja nimesimme puolueemme Kansalliseksi Viskipuolueeksi. Viskipuolueen tavoite on olla kokonaisvaltainen liberaalipuolue, jossa on mukana ripaus kansaakosiskelevaa, mutta hyvin perusteltua populismia. Näissä vaaleissa Viskipuolueen ehdokkaat, itseni mukaanlukien, ovat Piraattipuolueen listoilla, koska Viskipuolue ei ole vielä puoluerekisterissä ja piraateilla on hyvä liberaali ohjelma, eikä tavoitteissamme ole ristiriitoja.

Harjoitetun politiikan tulisi lisätä ihmisten omia toimintamahdollisuuksia, eikä rajoittaa niitä. Haluan Suomeen yhteiskunnan, jossa kaikkien asioiden tekemiseen ei tarvitse kysyä lupaa. Suurin osa kaikista lupaprosesseista tulisi muuttaa ilmoitusluontoisiksi. Koen myös äärimmäisen tärkeäksi työn tekemisen ja yrittämisen esteiden purkamisen. Konkreettisia asioita olemme listanneet muun muassa vaaliohjelmaamme: työn ja yrittämisen verotusta on kevennettävä, pätevän ihmisen tulisi saada harjoittaa elinkeinoaan ilmoitusluontoisesti ja työelämään tulisi lisätä joustoja. Tällä hetkellä tietyillä toimialoilla uuden yrityksen perustaminen on toivottoman byrokraattista ja uuden työntekijän palkkaaminen on pienyrityksille riski. Näihin asioihin tarvitaan muutosta!

Työelämän joustoja, esimerkiksi irtisanomisen helpottamista, tulee kompensoida sosiaaliturvauudistuksella, jossa työttömyysturvan saamiseen ei liitetä ehtoja. Sosiaaliturvan ei tule myöskään sisältää kannustinloukkuja eikä sen tule olla byrokraattista. Tämä voidaan toteuttaa joko perustulolla, perustilillä tai nykyjärjestelmää korjaamalla. Vastustan karenssiaikoja, jotka pakottavat ihmiset pysymään epämieluissa työpaikassa tai ottamaan vastaan epämieluisaa työtä. Tämä ei ole kenenkään kannalta toivottavaa. Juuri kukaan työkykyinen ei jää sosiaaliturvan varaan, mikäli vaihtoehtona on tehdä työtä. Tekemistä riittää loputtomiin: valtion tulisi harjoittaa sellaista politiikkaa, että työn tekeminen on kaikissa tilanteissa palkitsevaa.

Suomeen tarvitaan ehdottomasti myös eläkeuudistus, jossa siirrytään vapaaehtoisempaan ja perusturvamaiseen suuntaan. Tämän hetken etuisuusperustaisesta järjestelmästä tulisi siirtyä vapaaehtoisperusteiseen järjestelmään. Tällaista muutosta ei voida toteuttaa hetkessä, joten olenkin joissain kirjoituksissani ottanut kantaa lakisääteisillä eläkemaksuilla rahoitettavien eläkkeisiin ulotettavan eläkekaton puolesta.

Suomen tämänhetkisestä kaikkien asioiden hienosäätöön tähtäävästä holhouspolitiikasta pitäisi siirtyä ihmisten vapautta ja vastuullisuutta korostavaan lainsäädäntöön. Monimutkainen ja pikkutarkka sääntely aiheuttaa vaikeastiarvioitavia lieve-ilmiöitä, joten eduskunnan tulisi tällä hetkellä pyrkiä lakien vähentämiseen uusien lakien tehtailun sijaan. Kun uusia lakeja tehdään, tulee niiden perustua tieteelliseen tietoon sekä riippumattomiin selvityksiin, ja niiden takana tulee olla kriittistä tarkastelua kestävät laskelmat.

HS-vaalikoneen vastaukset

Haastattelu Päivän Byrokraatissa