Piraattipuolue » Helsinki » Juha Virtanen
Juha Virtanen

Helsinki
Matemaattisten aineiden lehtori, musiikkialan yrittäjä
44 vuotta

Facebook
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
 
Olen matemaattisten aineiden lehtori, ohjelmatoimistoyrittäjä ja muusikko. Perheeseni kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Poliittisesti olen jokseenkin liberaali. Uskon että yhteiskunnan tehtävä on luoda toimiva ympäristö, jossa yksilöt voivat mahdollisimman vapaasti toteuttaa pyrkimyksiään niin taloudellisella kuin muillakin sektoreilla. Hyvinvointiyhteiskunta on pidettävä kasassa, mutta se kääntyy itseään vastaan nykytilanteessa, jossa holhous- ja rajoitusmentaliteetti ylikorostuu. Ohjelmatoimistotoiminnan kautta olen seurannut läheltä keikkapaikkoina toimivien klubien olemassaolotaistelua lupa-/pykäläviidakossa ja siihen liittyvässä byrokratiassa.

Polittiisena toimijana näen, etteivät korulauseet ja ympäripyöreät linjanvedot hyödytä ketään. Myös asioiden vastustaminen ilman ehdotuksia vaihtoehtoiseksi toimintamalliksi on turhaa. Siksi pyrin keskittymään selkeisiin kantoihin konkreettisiin kysymyksiin. Alla näet listan vaaliteemoistani, jotka näin alkuun keskittyvät ravintola- ja yritystoimintaan ja koulutukseen. Tämä lista kuitenkin täydentyy koko ajan.

VIRTASEN VAALITEEMAT 2015

KOULUTUKSESTA YLEENSÄ:

Koulutuksen määrärahojen leikkaamisen on loputtava

On täysin epäloogista pitää yllä nuorisotakuun kaltaista järjestelmää ja samaan aikaan heikentää olennaisesti opiskelun laatua. Nuorisotakuuhan tarkoittaa käytännössä toisen asteen aloituspaikkojen huomattavaa lisäämistä ja leikkaukset resurssien ajamista alas. Tämä yhtälö ei toimi. Kun nykytilanne pakottaa kiristämään jostakin, ehdottaisin vaihtoehdoksi esim. ylärajan asettamista ansiosidonnaisille päivärahoille ja eläkkeille. Jopa nuorisotakuun alasajaminen olisi parempi vaihtoehto kuin koulutusresurssien karsiminen. Koulutuksessa on tulevaisuus ja Suomi on pitkään ollut koulutuksen mallimaa, jota nyt ollaan ajamassa alas.

IT-pohjaisia opintokokonaisuuksia pitäisi lisätä opetussuunnitelmaan peruskoulusta alkaen.

Koulutuksessa pitäisi panostaa logiikan, itsenäisen ajattelun, itsenäisen toimintakyvyn ja muiden kognitiivisten valmiuksien kehittämiseen ulkoapäntättävän tiedon sijaan.

Uskonnonopetukselle pitäisi voida tarjota useampia vaihtoehtoja kuin elämänkatsomustieto. Esim. filosofia tai taito- ja taideaineita.

Pakkoruotsi pois. Ruotsin tilalle on voitava valita toinen opiskeltava kieli.

RAVINTOLAT JA KLUBIT:

Ravintoloiden /klubien on voitava itse määrittää aukiolo- ja anniskeluaikansa.

Anniskelulupien saantia on helpotettava huomattavasti.

Tupakka- ja alkoholiveroja on laskettava tai vähintään jätettävä nykyiselle tasolleen vaalikauden ajaksi.

Tarvitsemme halvempia asuntoja. Rakentamista vaikeuttavia ja niiden hintoja nostavia lakeja ja määräyksiä tulisi karsia. Tämä tarkoittaa myös rakennus- ja muutoslupiin liittyvän byrokratian karsimista. Esim. esteettömyysmääräykset ovat nykyisin liian tiukat.