Piraattipuolue » Ihmiset » Piraattiopiskelijat
Ville Hautakangas
Puoluehallituksen varajäsen
Piirin varapuheenjohtaja
Helsinki
Lennart Sandström
Piirihallituksen jäsen
Helsinki
Tero Keinänen
Piirihallituksen varajäsen
Helsinki
Janne Paalijärvi
Puolueen varapuheenjohtaja
Piirihallituksen jäsen
Uusimaa / Espoo
Lasse Kärkkäinen
Puoluehallituksen jäsen
Piirihallituksen jäsen
Uusimaa / Espoo
Ahto Apajalahti
Piraattinuorten puheenjohtaja
Helsinki
Essi Miettinen
Aktiivi
Helsinki
Joonas Mäkinen
Piraattinuorten pääsihteeri
Piirihallituksen varajäsen
Helsinki
Juho Palmroos
Aktiivi
Satakunta / Rauma
Roni Kantola
Aktiivi
Uusimaa / Vantaa
Harri Kivistö
Puoluehallituksen jäsen
Pirkanmaa / Tampere
Juha Oksanen
Aktiivi
Pirkanmaa / Tampere
Joni Räsänen
Aktiivi
Pirkanmaa / Tampere
Olli Soppela
Aktiivi
Pirkanmaa / Tampere
Matti Eskelinen
Piirihallituksen varapuheenjohtaja
Keski-Suomi / Jyväskylä
Joel Piekkola
Aktiivi
Uusimaa / Espoo
Saara Siintola
Piraattinuorten varapuheenjohtaja
Uusimaa / Espoo
Jarno Yltävä
Aktiivi
Pirkanmaa / Tampere
Inka Salminen
Aktiivi
Helsinki
Eetu Rantakangas
Piirihallituksen jäsen
Keski-Suomi / Jyväskylä