Piraattipuolue » Ihmiset » Helsinki
Ville Hautakangas
Puoluehallituksen varajäsen
Piirin varapuheenjohtaja
Helsinki
Satu Immonen
Puoluehallituksen jäsen
Piirin varapuheenjohtaja
Helsinki
Ahto Apajalahti
Piraattinuorten puheenjohtaja
Helsinki
Pipsa Grön
Aktiivi
Helsinki
Petra Salmi
Aktiivi
Helsinki
Essi Miettinen
Aktiivi
Helsinki
Matti Aronen
Aktiivi
Helsinki
Petrus Pennanen
Aktiivi
Helsinki
Miro Pulliainen
Aktiivi
Helsinki
Juha Virtanen
Aktiivi
Helsinki
Jani Somero
Aktiivi
Helsinki
Joonas Mäkinen
Piraattinuorten pääsihteeri
Piirihallituksen varajäsen
Helsinki
Len Merikanto
Aktiivi
Helsinki
Raoul Plommer
Piirin puheenjohtaja
Helsinki
Miia Immonen
Aktiivi
Helsinki
Timi Wahalahti
Piraattinuorten tiedottaja
Helsinki
Mira Salmela
Piraattinuorten hallitusjäsen
Helsinki
Tero Keinänen
Aktiivi
Helsinki
Amos Ahola
Aktiivi
Helsinki
Olli Kopakkala
Aktiivi
Helsinki
Janne Lohilahti
Piraattinuorten
hallituksen jäsen
Piirihallituksen jäsen
Uusimaa / Vantaa
Jaana Mikkola
Aktiivi
Helsinki
Mitol Berschewsky
Aktiivi
Helsinki
Janne P. Hukkinen
Aktiivi
Helsinki
Karelia Jarva
Aktiivi
Helsinki
Tino Kinnunen
Aktiivi
Helsinki