Piraattipuolue » Helsinki » Essi Miettinen
Essi Miettinen

Helsinki

Piraattinuorten hallituksen varajäsen
Sosionomiopiskelija
22 vuotta

Vaaligalleria-haastattelu
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi

Olen 22-vuotias pari vuotta sitten helsinkiläistynyt, sosiaalialan opiskelija. Olen opiskellut taloushallinnon merkonomiksi, kirjoittanut ylioppilaaksi, ja hetken mietintätauon jälkeen päädyin hakemaan sosiaalialan opintoihin. Mietintätaukooni kuului mm. työvoimatoimiston ja sosiaalitoimiston asiakkuus. Tämä, ja värikäs tuttavapiirini, saivat minut todella pohtimaan yhteiskuntamme tilaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia yksilöille. Olen nähnyt sosiaaliturvan toimintaa niin käytännössä kuin opiskellutkin sitä ja löytänyt siitä paljon parantamisen varaa, jotta jokaisella yksilöllä tässä maassa olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Päästyäni opiskelemaan, ajauduin välittömästi opiskelijapolitiikkaan; toimin tällä hetkellä opiskelijayhdistyksen puheenjohtajana sekä istun varsinaisena jäsenenä opiskelijakunnan edustajistossa. Käytän myös aktiivisesti hyödykseni mahdollisuuksia päästä edistämään opiskelijoiden hyvinvointia oppilaitoksessani, sekä toivottavasti jossain vaiheessa myös suuremmassa mittakaavassa.

Olen puoluepoliittisella kentällä sekä Piraattien riveissä vielä tuoretta verta, mutta siksi juuri erityisen ahne imemään uutta informaatiota ja luomaan uusia ratkaisuja. Kiinnostukseni politiikassa asettuu tällä hetkellä sosiaalipolitiikkaan, erityisesti perustuloon sekä nuorisotyön ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen.

Kannatan Piraattipuolueen agendan mukaisesti perustuloa. Tämänhetkinen byrokratiaviidakko ei kannusta esimerkiksi työttömyysturvan tai toimeentulotuen varassa eläviä hankkimaan töitä ja parantamaan itse toimeentuloaan, vaan lähinnä rankaisee siitä. Perinteinen työnteko on muuttamassa muotoaan ja ihmiset luovat omaksi ja muiden iloksi uudenlaista informaatio- ja kulttuurisisältöä jatkuvasti palkatta. Myös vapaaehtoistyö edistää merkittävästi kansalaisten hyvinvointia. Vapauttamalla ihmiset väsyttävistä sosiaaliturvanhakemisprosesseista, jää energiaa ja aikaa työnhakuun ja yleishyödylliseen toimintaan.

Nuorisotyötä on tehtävä! Nuorisotyö on tärkeä osa yhteiskuntarakennetta, vaikka se helposti jää varjoon. Lapset ja nuoret tulee kasvattaa aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja toimijoiksi. Yhteiskunnallista kasvatusta tulee tapahtua myös koulun ulkopuolella, ja tässä astuu kuvaan nuorisotyö. Nuorisotyön tulee toteuttaa nuorisolain tarkoitusta eli aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamista monipuolisilla toimilla ja nuoria itseään kiinnostavilla keinoilla. Tärkeää on kasvattaa tulevista sukupolvista joukko kansalaisia, jotka ovat tietoisia omista vaikuttamismahdollisuuksistaan, joilla on terve kyky kyseenalaistaa nykyisiä käytänteitä ja jotka tekevät itse työtä aina paremman huomisen eteen.

Korkeakoulututkintoon hakeutumisen tulisi olla esteetöntä ja kaikille tasa-arvoisesti mahdollista. Ammattikorkeakoulujen opetuksen pitää olla laadukasta ja opiskelijoiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista on huolehdittava. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on tärkeä osa myös ammattikorkeakoulutusta. Työelämän kanssa tiiviisti toteutettu opetus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta valmistaa osaavia tulevaisuuden ammattilaisia.