Arkisto aiheelle ‘Vaaliohjelma’

Vantaan piraattien kunnallisvaaliohjelma

30.9.2012 1.42

Vantaan piraattien vaaliohjelma kunnallisvaaleissa 2012

Yleistä

Kuntavaalien osalta on yleisesti voimassa Piraattipuolueen valtakunnallisesti hyväksytty kunnallisvaaliohjelma, ks. http://piraattipuolue.fi/kuntavaaliohjelma/

Päätöksenteon avoimuus

Vantaan kaupungin päätöksenteon ja niiden perusteluiden tulee olla mahdollisimman avointa ja olla helposti saatavana verkosta paljon ennen ratkai Lue kokonaan...

Espoon piraattien kunnallisvaaliohjelma

30.9.2012 1.25

Espoon piraattien vaaliohjelma kunnallisvaaleissa 2012

Yleistä

Kuntavaalien osalta on yleisesti voimassa Piraattipuolueen valtakunnallisesti hyväksytty kunnallisvaaliohjelma, ks. http://piraattipuolue.fi/kuntavaaliohjelma/

Päätöksenteon avoimuus

Espoon kaupungin päätöksenteon ja niiden perusteluiden tulee olla mahdollisimman avointa ja olla helposti saatavana verkosta paljon ennen ratkaise Lue kokonaan...

Tampereen piraattien kunnallisvaaliohjelma

27.9.2012 11.59

Pirkanmaan piraattien vaaliohjelma Tampereelle kunnallisvaaleissa 2012

Kunnallisdemokratia

Tampereen kaupungin päätöksenteon ja perusteluiden tulee olla mahdollisimman avoimia ja helposti saatavina verkosta paljon ennen ratkaisevia käsittelyitä. Julkisten asiakirjojen tulee olla myös sähköisessä muodossa ja avoimia kenen tahansa tarkasteltavissa, ellei niitä selkeästi päätetä yksityisyydensuojan vuoksi salata. Samoin myös kaikkien viranomaispäätöksien tu Lue kokonaan...

Piraattipuolueen kunnallisvaaliohjelma

27.7.2012 4.57

Piraattipuolueen kunnallisvaaliohjelma

Avoimuus, oikeusturva ja demokratia

Piraattipuolue haluaa suljetut ovet auki. Kuntien päätöksenteosta on saatava helposti tietoa jo valmisteluvaiheessa. Avoimuuden perusteiden on oltava kunnossa jokaisessa kunnassa. Kuntien on myös tiedotettava toiminnastaan ja päätöksistään paremmin. Tietoyhteiskunnan kehityksen minimivaatimuksena pitäisi olla verkkopalvelu, esimerkiksi kunnan omat verkkosivut, josta löytyy kaikkien keske Lue kokonaan...

Helsingin piraattien vaaliohjelma

27.7.2012 4.54

Helsingin piraattien vaaliohjelma kunnallisvaaleissa 2012

Avoimuus

Piraattipuolue vaatii avointa päätöksentekoa. Virkamiehet ja poliitikot on saatava käyttämään kansallisen Osallistumisympäristö-hankkeen tuottamia osallistamista, joukkoistamista ja kansalaiskuulemisen mahdollisuuksia parantavia verkkopalveluita mahdollisimman paljon. Virkamiehiä on kannustettava ja autettava uusien palveluiden käyttöönotossa. Ministeriötasolla on lähdetty rohkeasti toteutta Lue kokonaan...