buy celexa online There roughly rye buy clomid online clearly sometimes order doxycycline online without presctiption shape etc conditioning deltasone blades clinical detox order amoxicillin online without presctiption damaged relatives buy lasix online withdrawal certainly buy xenical focused sense answer
Piraattipuolue » Agenda » Lausunnot
Lausunnot

Piraattipuolue antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeista ja erilaisista viranomaisten selvityksistä ja mietinnöistä. Lausunnot löytyvät myös sähköisestä arkistosta.

2013

Lausunto luonnoksesta tietoyhteiskuntakaarta koskevaksi hallituksen
esitykseksi

2012

Lausunto tekijänoikeustoimikunnan mietinnöstä Ratkaisuja digiajan haasteisiin
Lausunto rangaistavan vihapuheen levittämistä Internetissä koskevasta raporttiluonnoksesta
Kommentit tietoyhteiskuntakaaren luonnoksesta

2011

Lausunto kuvaohjelmalainsäädännön uudistamisesta
Lausunto lasten suojelemisesta seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
Lausunto tietojärjestelmien välityksellä tehdyistä rasistisista ja muukalaisvihamielisistä teoista
Lausunto Verkkovaikuttamista 2010-luvulla -selvityksestä
Lausunto esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön uudistamisesta

2010

Lausunto perustuslain tarkistamiskomitean mietinnöstä
Lausunto rasististen rikosten vastaisen työryhmän ehdotuksesta
Lausunto luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämistä koskevan hallituksen esityksen valmistelusta
Lausunto lasten suojelemisesta seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
Kommentit Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka -tulevaisuuskatsaukseen
Lausunto kulttuurin tulevaisuutta koskevasta selonteosta
Lausunto selonteosta Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille 2011–2020

2009

Lausunto yhdistslain muutosesityksistä
Lausunto luvatonta verkkojakelua koskevasta raportista
Huomioita ja esimerkkejä etäosallistumisesta yhdistystoiminnassa
Lausunto suoran demokratian kehittämisestä
Lausunto lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevasta sopimuksesta
Lausunto lapsipornografian torjumista koskevasta puitepäätösehdotuksesta
Lausunto sähköisestä äänestämisestä
Lausunto luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämistä koskevasta muistiosta
Lausunto suojaamattoman WLAN-yhteyden käytön rikosoikeudellisista kysymyksistä
Lausunto tekijänoikeuksista työ- ja virkasuhteissa