Piraattipuolue » Savo-Karjala » Timo Tuovinen
Timo Tuovinen

Savo-Karjala / Outokumpu
Piirin varapuheenjohtaja
Eläkeläinen
48 vuotta

 
 
 

Kuka on Timo Tuovinen?

Olen syntynyt Varkaudessa 1967. Muuttanut Outokumpuun maljasalmelle ja kotiutunut hyvin nykyiseen rauhalliseen
ympäristöön. Pidän nykyisin Outokumpua vahvasti kotinani ja toivon alueen pysyvän ja edelleen kehittyvän ihmisläheiseksi paikaksi asua vauvasta vaariin.

Kiinnostuksen kohteet Piraattipuolueen tavoitteissa sekä politiikassa yleensä

Sananvapaus on yksi tärkeä ihmisoikeus ihan kaikkialla maailmassa. Nykyisessä Suomessa tätä asiaa ei voi liikaa korostaa. Ihmisien kirjoituksia poistetaan ja sensuroidaan netissä tuon tuosta. Kirjoituksista nostetaan oikeusjuttuja ja itse asiat jää keskustelematta. Olisi tärkeämpää keskustella vaikeistakin asioista, kuin lähteä keskustelua vaientamaan. Minkään kirjoituksen poistaminen ilman erityisen painavia syitä ei ole oikea tapa keskustella. Henkilökohtaisuuksiin meneminen ja kunnianloukkaukset on asioita jotka tuleekin poistaa, mutta yleisesti jokaisella tulee olla oikeus esittää mielipiteensä uskonnosta, politiikasta jne.

Yhteisen päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Meillä on määräykset ja lait kilpailuttamisesta. Näin julkisien varoin hankituissa palveluissa ei voida salailua perustella millään liikesalaisuuksilla. Yrityksien tulee ymmärtää ne pelisäännöt tarjotessaankin esim. kunnalle toimintaansa että sopimukset tulee olla avoimia. Tarjouskilpailun päätyttyä tarjoukset avataan julkisiksi. Myös projektien seurannan tulee olla avointa. Urakkarajojen ylittävät työt ja lisäkustannukset tulee olla julkisesti seurattavissa. Kaikki päätökset ja niihin liittyvät valmistelut tulisi olla jokaisen kansalaisen nähtävissä ilmaisesti ja kohtuullisen helposti.

Kansalaisen pitää pystyä vaikuttamaan päätöksen tekoon nykyistä huomattavasti enemmän. Esimerkiksi kuntien tulee kehitellä foorumeita joissa kansalaiset pääsee keskustelemaan kunnan hankkeista. Valmisteilla olevista hankkeista kunta on velvollinen antamaan mahdollisimman hyvän informaation. Tärkeistä ja hintaluokaltaan mittavissa asioissa tulee järjestää kansanäänestys. Kansanäänestyksen edellytyksenä on kuitenkin aina avoin tieto ennen äänestystä. Kansanäänestystä ei tule järjestää jos asiasta ei ole puolueetonta tietoa tarjolla.

Palveluja luodessa, ylläpidettäessä ja leikattaessa ei pidä tuijottaa ainoastaan hetkelliseen tehokkuuteen, euroa / asiakas. Palveluja tulee arvioida laajemmin niiden laadun ja pitempiaikaisten ja laajempien tehokkuus kriteerien näkökulmasta. Laadukas palvelu mitä todennäköisemmin tuo myös säästöä pitemmällä aikavälillä.

Outokummun haasteet

Outokummussa iso osa palveluista toteutetaan jo nykyiselläkin yhteistyössä toisen kunnan kanssa. Kirjastopalveluista on sopimus Joensuun kirjaston kanssa ja terveyspalveluista päätetään Liperin kanssa yhteisessä lautakunnassa. Kuntaliitoksiin tullaan lähes varmasti menemään koko maassa. Valtiovalta varmaan viimein pakottaa pieniä kuntia liittymään isompiin kokonaisuuksiin. Näin näkisin että kunnan strategiassa on vapaaehtoisesti lähdettävä katsomaan liitosta enemmänkin mahdollisuutena. Neuvotteluissa tulee puolustaa lähidemokratiaa: lautakunta paikkoihin pyrkiä saamaan kiintiöitä. Outokummun varmaankin olisi hyvä esim. perustaa nyt heti eräänlainen liitos- ja paikallislautakunta jonka tehtävänä on rakentaa strategia mahdollisia liitoksia varten ja turvata liitoksissa lähidemokratia. Kuntaliitoksesta Joensuun kanssa tehdään parhaillaan selvityksiä. Nämä selvitykset aikanaan kertoo lopullisen suunnan. Itse tällä hetkellä näen liittymisen Joensuuhun ainoastaan palvelujen laatua parantavana mahdollisuutena. Välttämättä suuria säästöjä liitoksella ei saavuteta, mutta uskon etenkin terveyspalvelujen laadun kohenevan. Koulutukseenkin uskon liitoksen tuovan paremmat resurssit ja näin varmaan esim. lukion säilymisen liitos turvaisi parhaiten.