Piraattipuolue » Lehdistötiedotteet » Piraattipuolue kysyy eduskunnalta toimenpiteitä FRA-laista
Piraattipuolue kysyy eduskunnalta toimenpiteitä FRA-laista
3.6.2008 - 7.45

Ruotsissa tuoreeltaan voimaantulleen FRA-valvontalain johdosta on Piraattipuolue esittänyt Suomen eduskunnalle ja hallitukselle avoimen kysymyksen toimenpiteistä. Puolue varoittaa mm. suomalaisten yksityisyyden ja maan kilpailukyvyn vaarantumisesta. Kannanotto löytyy osoitteesta http://blog.piraattipuolue.fi/2008/07/fra-valvontalaki-avoin-kysymys-suomen-eduskunnalle-ja-hallitukselle/ , ja kyseinen linkki on lähetetty sähköpostitse kaikille kansanedustajille. Se on myös toistettu alla kokonaisuudessaan.

———————

Naapurimaassamme Ruotsissa astuu ensi vuoden alusta voimaan FRA-valvontalaiksi kutsuttu Ruotsin puolustusvoimien käyttöön tarkoitettu salakuuntelulaki, joka antaa oikeuden vakoilla kaikkea yksityisenkilöiden ja yritysten tietoliikennettä, joka kulkee Ruotsin rajojen ylitse. Suurin osa, itseasiassa jopa lähes kaikki Suomen rajat ylittävä tietoliikenne, kulkee Ruotsin kautta. Tämän merkitys on käytännössä suurempi, kuin nähtävästi tällä hetkellä päättäjien tiedossa on. Jatkossa kaikki rajat ylittävä tietoliikenne on vapaata riistaa, niin sähköposti, puhelut ja faxit kuin kaikki muukin sähköinen liikenne. Lain verukkeella on jopa mahdollista seurata mitä ihminen tekee työaikanaan, mitä vapaa-aikanaan.

Ruotsin FRA-valvontalaki vaarantaa liikesalaisuudet, yksityisyyden suojan, kirjesalaisuuden ja jopa valtionsalaisuudet. Jo nyt monet suuren luokan yritykset ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä pois Ruotsista, pitävänsä palvelimensa muualla ja keskittävänsä liikenteensä muualle. Suomen osalta tilanne on vielä pahempi kuin Ruotsin. Ruotsin uusi laki ei oikeuta vakoilemaan Ruotsin sisäistä liikennettä, mutta kun maamme tietoliikenteestä lähes kaikki ulkomaanliikenne kulkee Ruotsin kautta,osoittautuu Suomi vielä riskimmäksi sijainniksi palvelinten tai liikenteen kehittämiselle. Tämä on varma keino sysätä viimeinkin jo ennestään tietoliikenteen alalla laahaavaksi jättäytynyt Suomi kokonaan pois näiltä markkinoilta.

Vaikka tätä kirjoittaessani olen syvästi huolissani yksityisyyden loukkaamisesta kuluttajien näkökulmasta, kuten puheluiden ja viestien sisällön, lähettäjän ja kohteen seurannasta, halusin kuitenkin eritoten tuoda esille lain tuomat taloudelliset haitat ja estot. Ruotsin uusi FRA-valvontalaki aiheuttaa ehkä jopa eniten haittaa juurikin Suomen valtiolle, niin kansalaisille, hallinnolle kuin yrityksille.

Mitä asialle siis voi tehdä?
Yksi ratkaisu, tai kuten sanotaan: purkkaviritys, olisi kaikkien Suomen operaattoreiden yhteisvoimin toteuttama salaus liikenteeseen. Kyseinen metodi kuitenkin on huono, sillä se edellyttää valmiutta myös jokaiselta liikenteen vastaanottajalta Suomen ulkopuolella. Käytännössä siis lähes mahdotonta. Tämän lisäksi tulee myös muistaa; kaikki mikä on salattavissa, on myös purettavissa. Kyse on vain ajasta ja resursseista.

Toinen ratkaisu olisi vaatia Ruotsia olemaan tutkimatta Suomesta tulevaa liikennettä. Suostumuksen jälkeenkin tiedon salassapysyminen olisi hyvin hataralla pohjalla, vain lupauksen päässä murtamisesta.

Mikäli Ruotsin televakoilulakiin ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa, eikä epätoivoisesti tarrata huonosti toimivaan salaukseen, jäljelle jää vain Ruotsin täydellinen kiertäminen. Tässä ehdotetuista ratkaisuista ainoa toimiva siis on rakentaa Suomesta kunnolliset yhteydet suoraan esim. Saksaan. Saksa on keskeisellä paikalla euroopan kannalta, joten sinne korvaavan yhteyden luominen on loogisin sijainti. Suomen yhteydet täytyvät nykypäivänä myös olla kapasiteetiltaan sen suuruiset ja nopeuksiset, ettei liikenteen kierto Venäjän kautta tule kyseeseen. Jopa Tanskassa on jo tajuttu kyseisen lain aiheuttavan myös itse parlamentin ulkomaanliikenteen vakoilua. Tänään aamulla myös Tanskan kirkko on ilmoittanut pelkäävänsä uutta lakia, sillä kirkon sähköinen liikenne kiertää Ruotsin kautta ja näin altistaa kaikki kirkon kanssa käydyt jopa vaitiolovelvollisuuden alaiset keskustelut vapaaksi riistaksi vakoilulle.

Yhteenvetona siis totean, ettei mikään tekninen toteutus ole riittävä, ellei koko Ruotsia aleta boikotoimaan tietoliikenneyhteyksissä. Vain Ruotsiin kohdistuva liikenne tulisi kulkea Ruotsiin ja tällöinkin on vakoiluriskeistä tiedotettava tarpeeksi selkeästi. FRA-valvontalaki tulee joka tapauksessa aiheuttamaan taloudellista tappiota Suomessa, nyt on kyettävä reagoimaan nopeasti ja minimoimaan tappiot.

Avoimen kysymyksen on kirjoittanut Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Pasi Palmulehto (pasi.palmulehto@piraattipuolue.fi , puh. 045 132 7960). Yleiset yhteydenotot puolueen tiedottajalle Kaj Sotalalle (kaj.sotala@piraattipuolue.fi , puh 040 824 9335).Vastaa

Nimi / nimimerkki
(* pakollinen)
Sähköposti
( * pakollinen - ei julkaista)
Verkkosivut
Viesti
(* pakollinen)